Atnaujintas 2004 rugsėjo 24 d.
Nr.72
(1275)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Nelengvos Bostono arkivyskupijos problemos

Mindaugas BUIKA

Bostono arkivyskupas
Sinas O’Malis, OFM Cap.

Skaudžios skandalų pasekmės

Vargu ar kuris kitas Jungtinių Valstijų, o gal ir pasaulio Katalikų Bažnyčios hierarchas yra susidūręs su tokiais dideliais dvasiniais, materialiniais bei organizaciniais iššūkiais kaip Bostono dieceziją valdantis 60-metis arkivyskupas Sinas O’Malis. Dar 2003 metų pradžioje, netrukus po tuomečio Bostono arkivyskupo kardinolo Bernardo Lo atsistatydinimo dėl dieceziją ištikusios kunigų seksualinių piktnaudžiavimų krizės, laikinai ėjęs apaštalinio administratoriaus pareigas vyskupas augziliaras Ričardas Lenonas pranešė, kad arkivyskupijos biudžetas sumažėjo 50 proc. (nuo 24 iki 12 milijonų dolerių). Tuometiniai sociologiniai tyrimai rodė, kad „rekordiškai“ nukritęs tikinčiųjų dalyvavimas sekmadienio šv. Mišiose – 2,1 mln. katalikų turinčioje Bostono arkivyskupijoje šventadienių pamaldose reguliariai dalyvavo tik 300 tūkstančių, tai yra 14 proc. tikinčiųjų (JAV nacionalinis vidurkis yra 30-40 proc.).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija