Atnaujintas 2004 spalio 20 d.
Nr.78
(1281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Mes vieningi Dievuje ir tėvynėje

Dr. Petras BIELSKIS

Sodybos steigėjai – Nida
Treinytė ir Vigimantas Trimonis

Jau keturi šimtai metų skamba mūsų širdyse ir ausyse per M.Daukšą pasakyti šie Didžiojo žemaičių vyskupo M.Giedraičio žodžiai. Ir tai yra mūsų sąmonės, susivokimo atskaitos gairė. Čia telpa mūsų fizika ir mūsų metafizika, mūsų būtis ir mūsų dvasia. Ir kiekvienas lietuvis privalo patikrinti save pagal tuos likiminius orientyrus. Dabar atrodo, kad išlikti galime tik toje dimensijoje. Kiekvienas asmeniškai turime atrasti mus sukuriančius ženklus, mūsų turinys privalo sudaryti tautos turinį. Tad kas ir kokie tie vienybės ženklai?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija