Atnaujintas 2004 spalio 20 d.
Nr.78
(1281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Apie Lietuvos ginkluotą
pasipriešinimą agresoriams

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lietuvos ir Latvijos partizanai -
iš kairės: A.Petrusevičius,
LLKS pirmininkas J. Čeponis,
Latvijos karo vyrų sąjungos
pirmininkas Edgardas Struja,
Latvių partizanų
vadas Stefanas Ojarsas

Spalio 9 dieną Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje Lietuvos 1941 m. birželio 22 - 28 d. sukilėlių sąjunga, Lietuvos laisvės kovų sąjūdis ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus organizavo mokslinę konferenciją „Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo prieš agresorius ištakos“. Ši konferencija tarsi priminė, kad prieš 65-erius metus buvo pasirašyti slaptieji Ribentropo-Molotovo pakto protokolai, kuriais Lietuvos likimas buvo nulemtas iš anksto didžiųjų grobuonių –Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sprendimu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija