Atnaujintas 2004 spalio 20 d.
Nr.78
(1281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Ar reikia stabdyti?

Kai kuriems rajonams, geresnio kandidato į antrą rinkimų ratą neištempusiems, reikia rinktis tarp dviejų blogų: socialdemokrato ir Darbo partijos kandidato. Tokio pasirinkimo akivaizdoje elgiamasi įvairiai . Kai kas mano visai neiti balsuoti arba protestuodamas nueiti ir biuletenį sugadinti. Tokie veiksmai reikštų liūdesį, bet gal galima ir daugiau ką padaryti, ne tik liūdėti? Kiti gal mano rinktis pagal kandidatų asmenines savybes, bet šiuo atveju turėtų būti principinis balsavimas. Pagal asmenines savybes kandidatų nelabai ir galime rinktis, nes jų nežinome. Viena aiški Darbo partijos kandidatų asmeninė savybė, kad jie, nors ir nepigiai, tačiau parsiduoda. Auksas pas Viktorą viliojamai blizga, ir kaip ten nenueiti?


Priekabiaujanti prie priekabiavimo

Dėl straipsnio „Gerais (vyskupų) norais
grįstas rinkimų kas?“

Keistokai atrodo Stanislovo Kairio priekabės prie Lietuvos vyskupų laiško Seimo rinkimų klausimu savaitraštyje „Atgimimas“. Lyg reikėtų tuoj pat nuplėšti kokią kaukę valstybei ar tautai žalingam suokalbiui.

Žinoma, galima prie bet ko prisikabinti. Juk kabinamasi net prie Dekalogo ir Evangelijos. Bet ar visada yra tam rimto pagrindo ar reikalo?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija