Atnaujintas 2004 spalio 27 d.
Nr.80
(1283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Paskirtos 2004 metų
JAV Lietuvių
bendruomenės
Kultūros tarybos
premijos

Žvilgsnis į išeivijos
kultūrinę veiklą

Minint 85-ąją
Marijampolės
mokytojų seminarijos
sukaktį atkurta
istorinė tiesa

Keptų bulvių valgė,
virtų pupų ragavo

Blynų baliaus
karalienė

Gyventi norėjo visi

Darganos neišsisklaidė

Petras KATINAS

Koalicijos „Už darbą Lietuvai“
nariai (iš kairės): Algirdas
Kunčinas, Antanas Valionis,
Juozas Bernatonis
ir Algirdas Brazauskas
laukia rinkimų rezultatų
Mykolo Ambrazo
(ELTA) nuotr.

Pagaliau baigėsi daugelį dar nepraradusių pilietiškumo ir atsakomybės už tėvynės ir valstybės likimą jaudinusių šiemečių rinkimų maratonas. Iš viso šiais metais vyko penkeri rinkimai. Pradedant Europos Parlamento, pirmalaikiais Prezidento dviejų turų rinkimais ir pagaliau svarbiausiais – Seimo dviejų rinkimų ratais. Visi šie rinkimai buvo labai svarbūs, bet svarbiausi vis dėlto Seimo rinkimai, kuriuose iš esmės buvo sprendžiamas klausimas ne tiktai, kas valdys Lietuvą per artimiausius ketverius metus, bet ir kur kas svarbesni dalykai – kokia bus Lietuvos politika, tiek vidaus, tiek užsienio.


Vertybinių klausimų svarba
politiniuose debatuose

Mindaugas BUIKA

Dabartinis JAV prezidentas
Dž. Bušas rinkimų kampanijos
metu susitiko su Filadelfijos
arkivyskupu kardinolu
Džastinu Rigaliu
Nuotrauka
iš „The Washington Times“

Ateinantį antradienį, lapkričio 2 dieną, bus išrinktas galingiausios pasaulio valstybės prezidentas, todėl šie rinkimai Jungtinėse Valstijose bus su ypatingu dėmesiu stebimi tarptautinėje plotmėje. Paskutinėmis rinkimų kampanijos savaitėmis abu kandidatai – antrosios ketverių metų kadencijos siekiantis dabartinis JAV prezidentas respublikonas Džordžas Bušas ir senatorius demokratas Džonas Keris – dalyvavo trijuose televizijos debatuose, kurių paskutiniajame gana plačiai buvo paliesti su tikėjimu susiję klausimai, ypač aktualūs religingai amerikiečių visuomenei. Abu varžovai tikėjimo vaidmenį jų politiniuose sprendimuose išsamiai aptarė ir duotuose interviu populiariam žurnalui „Catholic Digest“, kurie buvo publikuoti spalio pradžioje. Jungtinių Valstijų katalikų vyskupai daugelyje savo paskelbtų dokumentų bei pasisakymų stengėsi stiprinti tikinčiųjų rinkėjų sąmoningumą atliekant pilietinę pareigą ir telkė dėmesį į principinius bendrojo gėrio ir gyvybės kultūros uždavinius.


Nuo 80 metų aukštumos

Benjaminas ŽULYS

Minėjime kalba LŽŪU
rektorius prof. Albinas Kusta

Truputis istorijos

Lietuvos žemės ūkio universiteto bendruomenė, mūsų kaimo žemės ūkio specialistai pažymėjo šios aukštosios mokyklos 80 metų jubiliejų.

Šventė buvo pradėta šv. Mišiomis LŽŪU koplyčioje.

Tą dieną Kauno rajono Noreikiškių gyvenvietė, LŽŪU studentų miestelis, centriniai rūmai, fakultetų auditorijos almėte almėjo nuo studentų klegesio, gausaus darbuotojų būrio šnekų, įspūdžių, prisiminimų. O prisiminti buvo ką, taip pat - pakalbėti apie universiteto ateinančią dieną, studijų, mokslinės veiklos perspektyvas.


Metapoezija

Julė KILČIAUSKIENĖ

Kun. Skaidrius Kandratavičius
skaito savo knygos ištraukas

Naujas žingsnis – iššūkis tradicinei poezijai – debiutinė kun. Skaidriaus Kandratavičiaus eilėraščių knyga rinktinė „Metareligija“. Naujas savo kryptimi ir aukščiu. Čia literatūrinis mąstymas perkeliamas į kitą, dar beveik nepraktikuotą lygmenį, artimą minties ir garsų žaismui. Lyg vaikas, dėliojantis iš kaladėlių namą – poetas, kaip grakštus akrobatas, šokinėdamas minčių ir garsų kaskadomis, sukuria neįtikėčiausias žodžių reikšmes ir sąvokas, pagrindinei minčiai suteikdamas daug platesnį nei įprasta spektrą ir jau diktuoja kompiuterinės eros poezijoje pradžią. Iš vienos pusės liūdna ir gaila tolstančio žmogaus ir gamtos ryšio, iš kitos - laikotarpis pateikia savas sąlygas, ir žmonės jau auga jose, tose sąlygose, taip pat auga jų mąstymas ir menas.


Knygos rytui išaušus

Džiuljeta KULVIETIENĖ

Rašytojas Vytautas Bubnys
(viduryje) Maironio lietuvių
literatūros muziejuje savo
naujojo romano pristatyme.
Kairėje – aktorius Egidijus
Stancikas, dešinėje – kritikas
Alfredas Guščius
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Rašytojas Vytautas Bubnys Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune skaitytojams pristatė savo penkioliktąją knygą – romaną „Tas ryto laukimas“. Autoriui talkino muziejaus direktorė poetė Aldona Ruseckaitė, kritikas Alfredas Guščius ir aktorius Egidijus Stancikas.

Kūrinys jau įvertintas

Naujoji V.Bubnio knyga pas Lietuvos skaitytoją ateina jau įvertinta. Kovo mėnesį romanas „Tas ryto laukimas“ laimėjo „Lietuvių balso“ (JAV) 2004 metų literatūrinio konkurso pirmąją premiją..


Lozoraičių sodyboje –
akmuo varpininkams

Akmenį 2-ajam varpininkų
suvažiavimui atminti
iškalė Albinas Bilinskas

Prieš 115 metų, 1889-aisiais, Varšuvos ir Maskvos universitetų studentai ir Sūduvos šviesuoliai rinkosi į antrąjį varpininkų suvažiavimą Šunskuose. Norėta aptarti „Varpo“ laikraščio leidybos reikalus, nes dalis jo rėmėjų dėl nesutarimų ideologiniais klausimais buvo nusišalinę nuo rėmimo. Tačiau dėl pernelyg didelio carinės policijos dėmesio, norėdami išvengti areštų, suvažiavimo dalyviai kitą dieną persikėlė į valstiečio Jono Lozoraičio sodybą Baltrušiuose, buvusią toliau nuo kelių, stovėjusią Baltrušių piliakalnio papėdėje ir apaugusią medžiais. Ne taip toli buvo ir Pilviškių geležinkelio stotis, todėl, perėjęs lieptu Višakio upelį, galėjai paslėpti pėdsakus nuo seklių. Šia saugia vieta varpininkai ir pasinaudojo, rado naujų rėmėjų „Varpui“ leisti toliau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija