Atnaujintas 2004 spalio 27 d.
Nr.80
(1283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Vertybinių klausimų svarba
politiniuose debatuose

Mindaugas BUIKA

Dabartinis JAV prezidentas
Dž. Bušas rinkimų kampanijos
metu susitiko su Filadelfijos
arkivyskupu kardinolu
Džastinu Rigaliu
Nuotrauka
iš „The Washington Times“

Ateinantį antradienį, lapkričio 2 dieną, bus išrinktas galingiausios pasaulio valstybės prezidentas, todėl šie rinkimai Jungtinėse Valstijose bus su ypatingu dėmesiu stebimi tarptautinėje plotmėje. Paskutinėmis rinkimų kampanijos savaitėmis abu kandidatai – antrosios ketverių metų kadencijos siekiantis dabartinis JAV prezidentas respublikonas Džordžas Bušas ir senatorius demokratas Džonas Keris – dalyvavo trijuose televizijos debatuose, kurių paskutiniajame gana plačiai buvo paliesti su tikėjimu susiję klausimai, ypač aktualūs religingai amerikiečių visuomenei. Abu varžovai tikėjimo vaidmenį jų politiniuose sprendimuose išsamiai aptarė ir duotuose interviu populiariam žurnalui „Catholic Digest“, kurie buvo publikuoti spalio pradžioje. Jungtinių Valstijų katalikų vyskupai daugelyje savo paskelbtų dokumentų bei pasisakymų stengėsi stiprinti tikinčiųjų rinkėjų sąmoningumą atliekant pilietinę pareigą ir telkė dėmesį į principinius bendrojo gėrio ir gyvybės kultūros uždavinius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija