Atnaujintas 2004 spalio 27 d.
Nr.80
(1283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Blynų baliaus karalienė

Apie Lietuvos partizanę Anelę Senkutę-Pušelę

Prof. Ona VOVERIENĖ

Partizanė Anelė
Senkutė-Pušelė

..Jau nebebijome mirties. Mūsų gyvybė „atpigo“ – po tiek vargų ir išgyvenimų. Tik bijome beprasmės mirties. Mūsų visų vienas troškimas – kad mūsų kasdieninė, o jei reikės ir kraujo ar gyvybės auka nors kiek sumažintų Tautos kančias, priartintų trokštamą laisvę... Mes kovosime vis dar gaivinami vilties, kad Vakarai praregės. Bet... kada gi jie praregės? Gal tada, kai žolė ant mūsų kapų bus sužaliavusi...

A.Baltūsis-Žvejys.
Tauro partizanų apygarda

Taip ir buvo... Tik dabar, po šešiasdešimties metų Baltijos šalių okupacijos ir po sunkiai įsivaizduojamų šimtų tūkstančių tų kraštų žmonių tremčių, kančių ir sadistiškai enkavėdistų išžudytųjų mirčių, Vakarai tik dabar pradeda praregėti. Tik pradeda... Bet pastangų, kad jie greičiau praregėtų, iš Lietuvos pusės beveik nėra.


Gyventi norėjo visi

Pulkininko Mykolo Mačioko gimimo
115-osioms metinėms paminėti

Alfonsas ZUBRECKAS

Dar šiandien reikia padėti daug pastangų, kad išsamiai būtų atkurta Lietuvos prieškarinės kariuomenės karininkų skausmo istorija. O ją sudaro ne viena nekaltų žmonių sovietinės valdžios auka. Tarp jų – ir pulkininko leitenanto Mykolo Mačioko gyvenimo istorija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija