Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Europos Konstitucija patvirtinta ir Lietuvos vadovų parašais

Penktadienį Romoje,
kur pirmosios šešios Europos
Sąjungos (ES) įkūrėjos
1957 metais pasirašė Romos
sutartį, Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus,
ministras pirmininkas Algirdas
Brazauskas, užsienio reikalų
ministras Antanas Valionis
pasirašė
Europos Konstitucijos sutartį

Penktadienį Romoje, rūmuose, kur pirmosios šešios Europos Sąjungos (ES) įkūrėjos 1957 metais pasirašė Romos sutartį, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis kartu su ES valstybių vadovais pasirašė Europos Konstitucijos sutartį.

Lietuvos vadovo nuomone, Konstitucinė sutartis kuria aktyvios, skaidrios, solidarios ir efektyviai veikiančios Europos Sąjungos viziją, kartu puoselėja valstybių narių lygybę, kultūrą bei tradicijas. „Konstitucija yra reikšmingas, ilgai rengtas žingsnis į priekį, stiprinantis vieningą ir nepriklausomą Europos balsą tarptautinėje politikoje, dedantis tvirtą pamatą Europos gerovei, - įvertino V. Adamkus. - Manau, kad Lietuvos žmonėms užteks entuziazmo ir jėgų įnešti savo indėlį į ateities Europos gerovę ir saugumą”.

Vyriausybės vadovas A. Brazauskas taip pat pabrėžė, jog Sutarties dėl Konstitucijos Europai pasirašymas ir priėmimas - tai ir atsakas į klausimą, kaip Europos Sąjungai, o tuo pačiu ir jos valstybėms narėms, įskaitant ir Lietuvą, būti geriau matomoms tarptautinėje politinėje bendrijoje bei sustiprinti savo konkurencinius gebėjimus globaliose pasaulio rinkose, o tuo pačiu ir užtikrinti reikiamas sąlygas spartesniam mūsų šalies gyventojų gerovės augimui. A. Brazauskas teigė, kad labai svarbu kuo greičiau ratifikuoti penktadienį pasirašytą Sutartį - galbūt dar šios kadencijos Seime. „Toks Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimas galėtų tapti logišku dabartinės kadencijos Seimo bei dabartinės Vyriausybės eurointegracinių darbų užbaigimo akcentu”, - pasirašęs sutartį teigė A. Brazauskas. Pasak Premjero, Sutartį ratifikavus dar šios kadencijos Seimui, naujajam Seimui ir būsimajai Vyriausybei būtų sukurti geri pagrindai užsiimti kokybiškai naujais darbais, susijusiais su Lietuvos naryste ES, - kuo greičiau atlikti praktinius parengiamuosius darbus Lietuvai įsitraukti į Šengeno ir euro zonas bei ruoštis darbui ES Konstitucinės sutarties naujai apibrėžtomis narystės ES sąlygomis.

Dokumento ratifikavimo procedūros Lietuvos Seime pradėtos jau šią savaitę. Jei Konstituciją pavyktų ratifikuoti dar šios kadencijos Seime, Lietuva būtų pirmoji valstybė, ratifikavusi dokumentą.

ES valstybėse ratifikavus Sutartį referendumu arba parlamentuose, ES turės ilgalaikį prezidentą, užsienio reikalų ministrą, supaprastintas sprendimų priėmimo procedūras.

Dėl istorinės sutarties 25 ES valstybės susitarė 2004 m. birželio 18 d. Briuselyje.

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija