Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Šv.Petro parapija
turi būti išgelbėta
dėl ištikimybės
Kristui

Neužmirštamas
Evangelijos
personažas

Ragina neskubėti
ratifikuoti ES
Konstituciją

Pražuvo
vaivorykštė

Kas vyksta
su rinkėjais

Mintys

Kas bruka
helovyną

Vyriausybė
turi ginti nepriklausomybę

JAV prezidentu
liko Džordžas Bušas

Neik su velniu
obuoliauti

Popiežius ragina Europos Parlamentą prisiminti krikščioniškas ištakas

Popiežius Jonas Paulius II
Vatikano bibliotekoje privačiai
susitiko su baigiančiu kadenciją
Europos Komisijos pirmininku
Romanu Prodžiu ir jo šeima

Pirmą kartą Šventasis Tėvas tiesiogiai prabilo apie furorą, kuris iškilo Europos Parlamento komitetui atmetus komisaro Roko Butiljonės kandidatūrą dėl pastarojo požiūrių į homoseksualumą ir moters vaidmenį. Savo nuomonę apie R. Butiljonę Popiežius pareiškė susitikime su kadenciją baigiančiu Europos Komisijos pirmininku Romanu Prodžiu. „Tikiuosi, kad sunkumai, iškilę pastarosiomis dienomis dėl naujos komisijos, bus išspręsti visapusiškai gerbiant visus pareikštus požiūrius”, - sakė Jonas Paulius II.


Tuskulėnų parkas tapo rimties
ir susitaikymo simboliu

Tuskulėnų parkas tapo
rimties ir susitaikymo simboliu

Daugiau kaip septyni šimtai sovietinio teroro aukų rado amžinojo poilsio vietą Tuskulėnų rimties parke Vilniuje. Šioje rimties ir susitaikymo vietoje Vėlinių dieną pagerbtas 1944-1947 metais KGB sušaudytų ir Tuskulėnų parke užkastų žmonių atminimas. Nuo šiol visų čia surastų aukų palaikai, beveik dešimtmetį laikyti Lietuvos genocido aukų muziejuje, ilsėsis baigtame statyti kolumbariume.


Iš Florencijos atkeliavo garsiausias šventojo Kazimiero paveikslas

XVII amžiaus Italijos dailininko
Karlo Dolčio nutapytas paveikslas
“Šv. Kazimieras” pargabentas
užsakomuoju reisu, kuriuo grįžo
oficiali Lietuvos delegacija
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotrauka

Garsiosios Florencijos „Pitti” galerijos sutikimas dviem mėnesiams Lietuvos dailės muziejui paskolinti garsaus XVII amžiaus Italijos dailininko Karlo Dolčio nutapytą paveikslą „Šv. Kazimieras” yra vienas ryškiausių dviejų valstybių kultūrinės diplomatijos laimėjimų, teigiama Lietuvos dailės muziejaus pranešime.


Pagerbė vienintelį Lietuvoje apaštališkąjį protonotarą

Sekmadienį Marijampolėje,
Šv.Vincento bažnyčioje, iškilmingai
pagerbtas prel. prof. dr. Vincas
Jonas Bartuška, kuriam Popiežius
suteikė protonotaro titulą

Marijampolė. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje spalio 31 dieną, sekmadienį, buvo aukojamos šv. Mišios pagerbiant naująjį apaštališkąjį protonotarą, bažnytinės teisės habilituotą daktarą, jubiliatą (ką tik prelatui sukako 87-eri) Vincą Joną Bartušką. Jau prieš aštuonias bažnyčia buvo sausakimša tikinčiųjų. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis, MIC, šios bažnyčios klebonas, vyskupijos kancleris monsinjoras Juozas Pečiukonis, Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos rektorius kan. Kęstutis Žemaitis, vyskupo generalinis vikaras kun. dr. Arūnas Poniškaitis, g. kan. Juozas Barkauskas, kun. Virginijus Grigutis, kan. doc. dr. Algimantas Kajackas. Pagerbti naująjį apaštališkąjį protonotarą atvyko Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius, Marijampolės meras Vidmantas Brazys ir kiti šių struktūrų skyrių vadovai.


Dvi dienos su vyskupu

Vyskupas Jonas Ivanauskas
ir Vadžgirio pagrindinės
mokyklos direktorius Sigitas
Vaitiekūnas apžiūrėjo
parodas mokykloje

VADŽGIRYS. Spalio 21dieną popietę į Šv. Juozapo parapiją susitikti su vietos iniciatyviais žmonėmis atvyko Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir arkivyskupijos organizacijų vadovai iš Šeimos centro, „Caritas“, Jaunimo ir Katechetikos centrų. Klebonijoje rinkosi Pastoracinės tarybos nariai, „Caritas“ moterys, Vadžgirio bendruomenės centro nariai, katechetai, jaunimas ir visi, norintieji pabendrauti su svečiais.


Pagerbė šv. Kazimierą

Koplytstulpį šventina
klebonas kan. Jonas Petrauskis.
Už jo – klierikai Modestas
Žilius ir Darius Valančius

Varniai. Spalio 24-oji, sekmadienis, buvo paprasta Viešpaties diena. Pagal Lietuvos katalikų kalendorių, tą sekmadienį pasaulio tikintieji prisiminė iš Ispanijos kilusį kunigą ir vyskupą šv. Antaną Mariją Klaretą. Tačiau Varnių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčioje tas sekmadienis buvo skirtas ir Lietuvos globėjui šv. Kazimierui, kurio garbei yra paskirti šie metai.


Bostono šv.Petro  lietuvių parapija: „Mes dar esam!“

Pasibaigus šv.Mišioms tikintieji
išėjo į šventorių statyti kryžių

Pagal ankstesnius Bostono vyskupijos pranešimus, spalio 31 diena, sekmadienis, Šv.Petro lietuviškoje parapijoje turėjo būti pati gedulingiausioji diena. Jau lapkričio 1-ąją bažnyčia turėjo būti užrakinta ir pradėtas jos pardavimo procesas. Tačiau dar nebuvo gautas oficialusis šios bažnyčios uždarymo dokumentas su data paskutinėms šv.Mišioms, kas vietos lietuvių bendruomenei teikia vilčių. Prieš keletą savaičių Bostono vyskupija sudarė komisiją parapijų uždarymo argumentams apsvarstyti bei pateikti rekomendacijoms dėl tolesnių vyskupijos veiksmų. Atsirado viltis, kad, apsvarsčius šios lietuviškos parapijos rodiklius (sakramentinį indeksą, finansinį pajėgumą, pastatų būklę, parapijiečių geografiją), bus leista šiai parapijai išlikti.


Ištikima kardinolų tarnystė

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Kazimiežas Sviontekas

Atsakingas pareigas Katalikų Bažnyčioje užimantys ir artimi Popiežiaus bendradarbiai Kardinolų kolegijos nariai gyvena kartais labai skirtingomis savo ganytojiško triūso sąlygomis. Tačiau jie visi ištikimai tarnauja tikėjimo ir žmonių bendrojo gėrio labui, rodydami charakterio tvirtumą ir pasirengimą aukščiausiajai aukai dėl Evangelijos, ką patvirtina purpurinė jų drabužių spalva.


Europos Konstitucija patvirtinta ir Lietuvos vadovų parašais

Penktadienį Romoje,
kur pirmosios šešios Europos
Sąjungos (ES) įkūrėjos
1957 metais pasirašė Romos
sutartį, Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus,
ministras pirmininkas Algirdas
Brazauskas, užsienio reikalų
ministras Antanas Valionis
pasirašė
Europos Konstitucijos sutartį

Penktadienį Romoje, rūmuose, kur pirmosios šešios Europos Sąjungos (ES) įkūrėjos 1957 metais pasirašė Romos sutartį, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis kartu su ES valstybių vadovais pasirašė Europos Konstitucijos sutartį.


Ukraina kryžkelėje

Petras KATINAS

Spalio 31 dieną prezidento
rinkimuose Kijeve balsuoja
Viktoras Juščenka. Jį stebi
dukterys (iš kairės) Kristina,
Vitalina ir Sofija

Net 24 kandidatai buvo iškėlę kandidatūras spalio 31 dieną įvykusiuose Ukrainos prezidento rinkimuose. Aišku, didžioji jų dalis - tiktai politiniai statistai ar norintys išgarsėti ir sureikšminti save politikieriai. Pagrindiniai kandidatai į Ukrainos vadovus buvo dabartinis prezidentas L.Kučma ir Maskvos remiamas premjeras Viktoras Janukovičius bei opozicijos kandidatas Viktoras Juščenka. Pastarojo šalininkai ir jo rinkimų štabas jau kelias savaites prieš rinkimus, taip pat Vakarų šalių žurnalistai, esantys Kijeve, įspėjo, kad valdžia ėmėsi visų priemonių rinkimų rezultatams suklastoti V.Janukovičiaus naudai.


Molį minkančios rankos skleidžia grožį

Bronius VERTELKA

„Midenės“ gaminių parodų salėje

Neišvaizdus pastatas, pertvarkytas kapitališkai, tapo vienu patraukliausių statinių Panevėžio priemiesčio gyvenvietėje. Akį traukia ir jo aplinka. Priešais namą stovi iš medžio drožtas koplytstulpis, kuriame pavaizduotas šv. Juozapas - šeimos ir amatų globėjas. Nesunku suvokti, kad čia įsikūrę žmonės, jautrūs grožiui ir menui.


Politinis helovynas

Petras KATINAS

Dar būdamas Romoje ir vos padėjęs savo parašą ant ES Konstitucijos, Premjeras ir socialdemokratų vadas iš anksto paskelbė, kad naujoji Vyriausybė (V.Uspaskich palaiminimu) jau beveik suformuota. Jis pats būsiąs Premjeras ir dar turėsiąs septynis ministrus iš vadinamosios A.Brazausko-A.Paulausko koalicijos. Tiesa, A.Paulausko grupuotei, kuri vis vien anksčiau ar vėliau įsilies į „šlovingąsias“ LDDP - socdemų gretas, teskirta tik dvi ministrų kėdės. Dėl to įsiliejimo dar ne viskas aišku.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija