Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dvi dienos su vyskupu

Vyskupas Jonas Ivanauskas
ir Vadžgirio pagrindinės
mokyklos direktorius Sigitas
Vaitiekūnas apžiūrėjo
parodas mokykloje

VADŽGIRYS. Spalio 21dieną popietę į Šv. Juozapo parapiją susitikti su vietos iniciatyviais žmonėmis atvyko Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir arkivyskupijos organizacijų vadovai iš Šeimos centro, „Caritas“, Jaunimo ir Katechetikos centrų. Klebonijoje rinkosi Pastoracinės tarybos nariai, „Caritas“ moterys, Vadžgirio bendruomenės centro nariai, katechetai, jaunimas ir visi, norintieji pabendrauti su svečiais.


Pagerbė šv. Kazimierą

Koplytstulpį šventina
klebonas kan. Jonas Petrauskis.
Už jo – klierikai Modestas
Žilius ir Darius Valančius

Varniai. Spalio 24-oji, sekmadienis, buvo paprasta Viešpaties diena. Pagal Lietuvos katalikų kalendorių, tą sekmadienį pasaulio tikintieji prisiminė iš Ispanijos kilusį kunigą ir vyskupą šv. Antaną Mariją Klaretą. Tačiau Varnių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčioje tas sekmadienis buvo skirtas ir Lietuvos globėjui šv. Kazimierui, kurio garbei yra paskirti šie metai.


Pagerbė vienintelį Lietuvoje apaštališkąjį protonotarą

Sekmadienį Marijampolėje,
Šv.Vincento bažnyčioje, iškilmingai
pagerbtas prel. prof. dr. Vincas
Jonas Bartuška, kuriam Popiežius
suteikė protonotaro titulą

Marijampolė. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje spalio 31 dieną, sekmadienį, buvo aukojamos šv. Mišios pagerbiant naująjį apaštališkąjį protonotarą, bažnytinės teisės habilituotą daktarą, jubiliatą (ką tik prelatui sukako 87-eri) Vincą Joną Bartušką. Jau prieš aštuonias bažnyčia buvo sausakimša tikinčiųjų. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis, MIC, šios bažnyčios klebonas, vyskupijos kancleris monsinjoras Juozas Pečiukonis, Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos rektorius kan. Kęstutis Žemaitis, vyskupo generalinis vikaras kun. dr. Arūnas Poniškaitis, g. kan. Juozas Barkauskas, kun. Virginijus Grigutis, kan. doc. dr. Algimantas Kajackas. Pagerbti naująjį apaštališkąjį protonotarą atvyko Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius, Marijampolės meras Vidmantas Brazys ir kiti šių struktūrų skyrių vadovai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija