Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tuskulėnų parkas tapo rimties
ir susitaikymo simboliu

Tuskulėnų parkas tapo
rimties ir susitaikymo simboliu

Kolumbariumo - suformuoto
pilkalnio ir koplytėlės viduje
nuo šiol ilsisi daugiau
kaip 740 aukų palaikai
Mykolo Ambrazo
(ELTA) nuotraukos

Daugiau kaip septyni šimtai sovietinio teroro aukų rado amžinojo poilsio vietą Tuskulėnų rimties parke Vilniuje. Šioje rimties ir susitaikymo vietoje Vėlinių dieną pagerbtas 1944-1947 metais KGB sušaudytų ir Tuskulėnų parke užkastų žmonių atminimas. Nuo šiol visų čia surastų aukų palaikai, beveik dešimtmetį laikyti Lietuvos genocido aukų muziejuje, ilsėsis baigtame statyti kolumbariume.

Kolumbariumo - suformuoto pilkalnio ir koplytėlės viduje, kur nuo šiol ilsisi daugiau kaip 740 aukų palaikai, buvo padėti vainikai nuo prezidento Valdo Adamkaus, Seimo, Vyriausybės, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybės, tremtinių ir politinių kalinių organizacijų. Monsinjoras Gintaras Grušas perskaitė maldą už mirusiuosius, o susirinkusieji kartu su „Aidijos” choru pagiedojo „Viešpaties angelą”.

Aukų atminimo ir kolumbariumo pašventinimo ceremonijoje dalyvavęs ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas sakė, jog čia palaidotų žmonių likimai įvairūs - tai buvo KGB rūsiuose kalėję, kankinti ir sušaudyti kovotojai už Lietuvos laisvę, partizanų vadai, dvasininkai, 1941-ųjų birželio sukilimo dalyviai, lenkų Armijos krajovos kariai, vokiečių karo belaisviai. Premjeras sakė, kad čia palaidoti ir tie, kurie buvo kaltinami kraupiu nusikaltimu - savo kraštiečių žydų žudymu.

„Istorija ir Kūrėjas visus juos įvertino. Nuteisė ar išteisino, pagerbė ar pasmerkė. Šiandien turime galimybę pagerbti tuos, kurie nusipelnė pagarbos, ir apgailėti tuos, kurių pasirinkimas ir veiksmai nusipelno pasmerkimo”, - sakė A. Brazauskas, kvietęs visus susitaikyti su savo istorija ir tarpusavyje, kad būtų galima kartu kurti ateities Lietuvą.

Ceremonijos pabaigoje padėkota archeologinių tyrimų vadovams dr. Vytautui Urbonavičiui ir dr. Ilonai Vaškevičiūtei, antropologams profesoriui Antanui Garmui ir dr. Rimantui Jankauskui, architektų grupių vadovams profesoriui Vytautui Čekanauskui ir Mariui Šaliamorui, skulptoriui Gediminui Karaliui, kolumbariumo statytojams.

Pagal 1999 metais patvirtintą Tuskulėnų rimties parko sukūrimo koncepciją, parkas su prieigomis užims 7,5 hektaro teritoriją, jai priklausys ir buvusio Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai su oficina, dvaro parkas ir jo prieigos.

Restauruotuose buvusio Tuskulėnų dvaro pastatuose ketinama įrengti XX a. antrosios pusės Lietuvos martirologijos muziejų, kuriame būtų pristatoma ir Tuskulėnų dvaro istorijos ekspozicija. Parko teritorijoje numatoma išsaugoti buvusio dvaro parko želdinius, atkurti tvenkinius.

Pagal Eltą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija