Atnaujintas 2004 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Poezijos rudens šventė

V.Šlaito premija įteikta
poetės Reginos Pakėnienės
vyrui Vytautui Pakėnui

Šiais metais, kaip teigė Ukmergės literatai, jų susitikimas surengtas šiek tiek pavėluotai. Galbūt neatsitiktinai „Sugrįžimai“ vyko prieš pat Vėlines, o uždegtose žvakelėse ir margaspalviuose rudeniniuose lapuose skleidėsi poezijos grožis. Susirinkusiųjų sielos stygas virpino vaikų muzikos mokyklos mokytojo altininko T.Strimaičio muzika. Literatų klubo pirmininkas K.Klevinskas apdovanojo visus Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro VIII konkurso dalyvius. Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas J.Zareckas pasidžiaugė atgimusia rajono literatūrine V.Šlaito premija, kuri rajono savivaldybės atstovų ir literatų bendru pritarimu po mirties paskirta knygelės „Paslėpsiu tave nuo pasaulio“ autorei Reginai Pakėnienei.

Į poezijos šventę – pėsčiomis

Ukmergės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje susirinko didelis būrys nuolatinių poezijos mylėtojų ir naujų autorių. Tradiciškai žvakeles įžiebė rajono Literatų klubo pirmininkas K.Klevinskas. Prisipažindamas, jog širdis šaukia į Ukmergę, A.Ražinskas iš Anykščių susirinkusiesiems skyrė rudeniu dvelkiančius posmus. V.Kinderytė–Budrienė iš Vilniaus, išbandžiusi savo jėgas ne tik poezijoje, bet ir prozoje, visus nustebino atlikta savo kūrybos daina. Į poezijos šventę, nešina nuoširdžiausiais žodžiais, pėsčiomis atskubėjo A.Tumaitė–Povilavičienė.

Literatų klubo pirmininkas K.Klevinskas pasidžiaugė rašančiųjų veikla, gausiu dalyvavimu Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro VIII konkurse, kuriame laurus nuskynė Z.Kriaučiūnienė (pedagogė iš Želvos, publicistikos srityje pelniusi pirmąją vietą) bei trečiają vietą laimėjusi Z.Bataitienė. Visi minėto konkurso nugalėtojai bei dalyviai buvo gražiai pagerbti ir apdovanoti.

Poezijos rudens šventėje „Sugrįžimai“ savo eiles skaitė Z.Stundžėnienė, G.Stankaitis, A.Grigonytė, M.Blauzdienė, A.Šerelis, P.Skuodis, J.Repečkienė, A.Kuliešius. Pirmą kartą savo poezijos posmus auditorijai patikėjo V.Lukšienė. Kalbėjo visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ vadovas R.P.Šaulys, vildamasis, jog kitais metais į poezijos šventę atvyks ir svečių iš užsienio.

Apie autorę – praėjusiu laiku

Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas J.Zareckas pasidžiaugė atgimusia rajono literatūrine V.Šlaito premija, kuri rajono savivaldybės atstovų bei literatų pritarimu po mirties paskirta poetei R.Pakėnienei. Premija ir diplomas buvo įteiktas autorės vyrui Vytautui Pakėnui.

„Vepriškiai jau du kartus buvo susirinkę ir paminėję R.Pakėnienę. Pirmasis susitikimas – tai Reginos 50-metis ir mirties dešimtosios metinės, antrasis – jos pirmos, vienintelės ir paskutinės knygelės „Paslėpsiu tave nuo pasaulio“ pristatymas. Autorė, turėjusi dosnią ir plačią širdį, ją pažinojusiems žmonėms paliko daug šiltų prisiminimų. „Regina dainavo apie meilę visomis spalvomis, visomis stygomis ir visais atspalviais. Jos eilės apie meilę dvelkia džiaugsmu, sielvartu, liūdesiu ir artėjančios nebūties, kelio į Amžinybę suvokimo gėla“, - pasakoja vepriškis poetas V.Lukšas.

Kad ši poezijos knygelė išvystų pasaulį, daug pastangų, širdies šilumos ir kantrybės įdėjo Alfas Pakėnas, dirbantis Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. „Knygelė išėjo labai graži. Ją savo piešiniais papuošė mūsų kraštietė dailininkė Džiuljeta Raminta Čebatoraitė. Apie R.Pakėnienės eilėraščius šiltai atsiliepė D.Kajokas, A.Ruseckaitė. Jos eiles labai gerai įvertino kauniečiai. Daugelis prisipažįsta, jog skaitydami R.Pakėnienės posmus ne vieną ašarą nubraukė. Esu labai laimingas, kad po dešimt metų ši knyga išleista. Regina buvo geras žmogus ir ši eilėraščių knyga jai – gražiausias paminklas“, - savo mintimis dalijosi A.Pakėnas. Svečias paminėjo, jog prie knygelės leidybos daug prisidėjo rajono savivaldybė bei poetės vyras V.Pakėnas. Jis perdavė žmonos knygelių rajono savivaldybės Kultūros skyriui.

Šiuo metu Kauno knygynuose jau galima įsigyti R.Pakėnienės eilėraščių knygelę „Paslėpsiu tave nuo pasaulio“ bei A.Pakėno dažais kvepiančių poezijos posmų „Vilnonė provincija“.

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Ukmergė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija