Atnaujintas 2004 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dėl vadovavimo Lietuvai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos krepimasis

Socialdemokratai su socialliberalais baigė savo valdymo laikotarpį Lietuvoje. Per tą laikotarpį savo nesėkmes bandydavo suversti buvusiai Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų koalicijai arba tik pirmiesiems.

Socialdemokratų ir socialliberalų valdymo metu į kovų areną įsiveržė R.Pakso liberaldemokratai ir V.Uspaskicho darbiečiai. Pirmasis gėdingai pralaimėjo savo svajotuosius 50 mandatų, o antrajam, siekusiam Seimo daugumos, buvo pakirpti sparnai.

A.Brazausko ir A.Paulausko koalicija prieš antrąjį Seimo rinkimų ratą pareiškė, kad su V.Uspaskichu nesudarys jokio šalies valdymo sandorio. Dešiniosios partijos ir organizacijos bei Sąjūdis kvietė žmones paremti A.Brazausko ir A.Paulausko koalicijos kandidatus kovoje su darbiečių partijos atstovais. Daugelis rinkėjų tikėjosi, kad šios partijos galėtų organizuoti valstybės valdymą ateinančius ketverius metus.

Dešiniųjų pagalba sustiprino A.Brazausko ir A.Paulausko koaliciją. Tačiau pastarieji į šalies valdymo derybas pasikvietė V.Uspaskicho darbiečius.

Savo rinkimų pažadą nesijungti su V. Uspaskichu A.Brazauskas teisina tuo, kad per rinkimus daug kas yra daroma ir žadama, o po rinkimų daroma valstybės labui. Tokie A.Brazausko ir A.Paulausko aiškinimai žemina jų partijų autoritetą ir įžeidžia žmones, balsavusius antrajame rate už jų koalicijos kandidatus bei dešiniąsias partijas, organizacijas ir Sąjūdį, kvietusius žmones paremti socialdemokratus.

A.Brazausko teiginys, kad rinkimų metu duoti pažadai nebūtinai turi būti vykdomi, leidžia daryti prielaidas:

kad visa A.Brazausko ir A.Paulausko rinkimų programa yra priedanga siekiant valstybės valdymo svertų;

kad A.Brazausko, A.Paulausko, V.Uspaskicho ir K.Prunskienės susitarimas yra dūmų uždanga įgyvendinti toli siekiantiems tikslams užvaldyti Lietuvą;

kad šių partijų tikslas - pavergti Lietuvą ir vesti Maskvos kryptimi;

kad už šią apgavystę rinkėjai savivaldos ir ateinančiuose rinkimuose nušluos šias partijas nuo politinės arenos.

Todėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba skelbia:

įvykdytas keturių partijų susitarimas atitinka komunistinio–socialistinio valdymo metodus;

nuo sandorio sudarymo dienos žmonės primena Seimo ir Vyriausybės neįgyvendintus praėjusios kadencijos įsipareigojimus bei pažadus ir organizuoja pasipriešinimo akcijas;

kuo plačiau aiškinkime ir pasmerkime A. Brazausko ir A. Paulausko apgavystes; ateinantiems rinkimams renkimės jau šiandien!

Leonas KEROSIERIUS,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto
tarybos posėdžio pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija