Atnaujintas 2004 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Lietuvos laisvės kovos 1919-1923 metais

Kazys BLAŽEVIČIUS

Lapkričio 23 dieną minime Lietuvos kariuomenės dieną. Tą dieną prisimename visus, 1918-1991-aisiais kritusius kovose už Tėvynės laisvę, tuos, kurie perdavė kitoms kartoms nenumaldomą laisvės troškimą ir ryžtą iškilus pavojui tą laisvę ginti.

Prof. M.Riomerio nuomone, 1918 m. vasario 16 dieną, paskelbiant Nepriklausomybės aktą, Lietuvos valstybė dar nebuvo įkurta. Trūko valdžios institucijų, kurios galėtų į valstybinį vienetą sujungti tautą ir jos apgyvendintą teritoriją. Tai padaryti trukdė karo meto sąlygos, okupacinė vokiečių valdžia, kuri Lietuvos atžvilgiu turėjo savo aneksinių planų. Itin aršiai kenkė lenkų šovinistiniai veikėjai, puoselėję planus po karo Vilnių ir jo kraštą prijungti prie Lenkijos, o susiklosčius palankioms sąlygoms autonominio krašto teisėmis prisijungti ir visą Lietuvą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija