Atnaujintas 2004 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Viską pakelti padėjo tikėjimas,
malda ir meilė Lietuvai

Dr. Stasės Dzenuškaitės 80-osioms gimimo metinėms

Prof. Ona VOVERIENĖ

Dr. Stasė Dzenuškaitė
1957 metais

Sninga ir sninga,
snieguos iki juostos
mažą širdį į didelį dangų keliu, -
vėl atgaunu jėgas,
maldos siela paguosta
Žiemą iškęsti galiu…
                  (S.Dzenuškaitė)

Spalio 29 dieną Lietuvių katalikų mokslo akademija šv. Mišiomis Arkikatedroje Bazilikoje paminėjo visų mokslininkų katalikų, gimusių spalio mėnesį, jubiliejus, palinkėjo jiems dieviškosios kūrybingumo kibirkšties. Tarp jubiliatų buvo ir sociologijos mokslų daktarė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė, buvusi Mordovijos lagerių kankinė Stasė Dzenuškaitė.

Kaip teigia istorikai, tyrinėję lietuvių tautos genocidą, iš sovietinių lagerių grįžo tik kas septintas lagerių kančias ištvėręs kalinys. Kiti šeši amžinai liko svetimoje žemėje, po svetimu dangumi, daugelio jų net palaidojimo vietos nežinomos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija