Atnaujintas 2004 gruodžio 8 d.
Nr.92
(1295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Komunizmas
kelia galvą

Tiesa apie
pogrindžio
leidinio „Į laisvę“
spausdinimą

Kas mažina
nepriklausomybę

Priesaiką tarti
taisyklingai

Remia netikusias
knygas?

Tautos savimonės
žadintojas

Padėties Ukrainoje
bažnytiniai vertinimai

Mindaugas BUIKA

Ukrainos rytų
katalikų kardinolas
Liubomiras Husaras

Popiežius ir Visuotinė Bažnyčia solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis

Pasaulio krikščionių bendruomenė rodo solidarumą Ukrainos žmonėms, kada suklastotų šalies prezidento rinkimų sukelta krizė iškėlė grėsmę stabilumui ir pasirinktam laisvės keliui. Kelis kartus viešuose susitikimuose su maldininkais, tarp kurių buvo ir grupės ukrainiečių katalikų, popiežius Jonas Paulius II pažymėdavo, kad Ukraina yra jo maldose. „Mielieji, aš užtikrinu jus ir visus Ukrainos žmones, kad šiomis dienomis aš ypač meldžiuosi už jūsų brangią tėvynę“, - kalbėjo ukrainietiškai Šventasis Tėvas lapkričio 24 dienos bendrojoje audiencijoje mojuojant geltonai mėlynomis valstybinėmis vėliavomis ukrainiečiams maldininkams, tarp kurių buvo ir kunigų bei seminaristų.


Kovos už laisvę kelyje

Janina SEMAŠKAITĖ

Koncertuoja „Girių aidas“.
Dainuoja Antanas Lukša

Partizanų ansamblio „Girių aidas“ dainomis žavėjosi ne tik Lietuvos klausytojai. Jos pasklido tarp daugelio JAV miestų ir net Australijos lietuvių bendruomenių. Per įvairiausias šventes Lietuvoje jų klausėsi minios žmonių. Daina „Lietuvos partizanai“ tapo tarsi kovotojų už laisvę himnu. Visada jaudina, nepraranda žavesio ir įtaigos Antano Lukšos atliekama daina „Laiškas motinai“. Kažin ar dar yra vyresniosios kartos žmonių, nežinančių A.Lukšos veiklos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje. Rašyta apie atkaklų kovotoją už tiesą daug, tačiau visada lieka dar nežinomas asmenybės gyvenimo kampelis ir darbas, ko nenusakysi trumpa autobiografija.


Partizanų vado žmona

Lietuvos patriotės, rezistentės Birutės Mažeikaitės- Ramanauskienės 80 - mečiui

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Duktė Auksė Ramanauskaitė -
Skokauskienė prie savo
jaunos mamos porteto
Autoriaus nuotraukos

Lietuvoje visada šalia didžiavyrių kovotojų vienoje gretoje kovojo moterys - bendražygės, žmonos, seserys. Šiemet sukako 80 metų, kai gimė legendinio partizanų vado žmona, partizanė Vanda-Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė, kartu su savo vyru Adolfu Ramanausku kovojusi prieš sovietinius okupantus, ilgai lydėjusi jį kovos, persekiojimų sunkumuose ir kančiose.


Pagerbė laisvės kovų dalyvį

Vytautas BAGDONAS

Pagerbus laisvės kovų
dalyvio Justino Šilino atminimą,
Svėdasuose stalbtelėta
ir prie kito Lietuvos patrioto –
rašytojo kanauninko Juozo
Tumo-Vaižganto paminklo
Autoriaus nuotrauka

Iš Ukmergės, Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų šalies vietovių vieną lapkričio savaitgalį į Svėdasus (Anykščių r.) susirinkę artimieji, giminės, pažįstami, bendražygiai mirties metinių proga pagerbė šio miestelio kapinėse palaidoto Justino Šilino atminimą.

Ta proga pasimelsta Svėdasų Šv.arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje, padėta gėlių, uždegtos žvakės prie jo kapo, prisimintas nueitas prasmingas gyvenimo kelias.


Brandžios draugystės tiltai

Vytautas BAGDONAS

Kartu su Ukmergės krašto
delegacija Varene „įsiamžino“
ir Išvytųjų iš gimtųjų vietų
sąjungos pirmininkas
Vilfredas Pikranas (kairėje)

Graži ir prasminga draugystė užsimezgė tarp Ukmergės rajono Veprių krašto ir Vokietijos Vareno miesto, kuriame gyvena apie 22 tūkst. žmonių.

Pasak Vepriuose veikiančios visuomeninės organizacijos „SOS-Vepriuose“ įkūrėjo ir direktoriaus Romo Petro Šaulio, abiejų toli viena nuo kitos esančių vietovių gyventojus suvienijo išgyventos nelaimės, patirti vargai, bendras noras padėti bėdų ištiktiems žmonėms.


Bauginanti nežinomybė

Petras KATINAS

Ukrainos Aukščiausiajam teismui pripažinus, jog antrojo prezidento rinkimų rato rezultatai buvo suklastoti, ir paskelbus, kad pakartotini rinkimai bus rengiami gruodžio 26 dieną, Kijevo gatvėse ir aikštėse kilusi džiaugsmo banga greitai baigėsi. Nors promaskvietiškas kandidatas V.Janukovičius sutiko su Aukščiausiojo teismo sprendimu ir pareiškė dalyvausiąs rinkimuose, tampa visiškai aišku, kad prezidentas L.Kučma vėl pradėjo žaisti užkulisinius žaidimus siekdamas palaužti opoziciją ir iš viso atidėti rinkimus neribotam laikui. Aukščiausiosios Rados vadovybė pranešė, kad dešimčiai dienų atidedamas posėdis, kuriame bus svarstomos rinkimų įstatymo ir Konstitucijos pataisos. Tai reiškia, kad ir parlamento vadovybė turi savo planų, kaip „reikiama“ linkme paveikti neturinčius savo tvirtos pozicijos deputatus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija