Atnaujintas 2004 gruodžio 8 d.
Nr.92
(1295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kovos už laisvę kelyje

Janina SEMAŠKAITĖ

Koncertuoja „Girių aidas“.
Dainuoja Antanas Lukša

Partizanų ansamblio „Girių aidas“ dainomis žavėjosi ne tik Lietuvos klausytojai. Jos pasklido tarp daugelio JAV miestų ir net Australijos lietuvių bendruomenių. Per įvairiausias šventes Lietuvoje jų klausėsi minios žmonių. Daina „Lietuvos partizanai“ tapo tarsi kovotojų už laisvę himnu. Visada jaudina, nepraranda žavesio ir įtaigos Antano Lukšos atliekama daina „Laiškas motinai“. Kažin ar dar yra vyresniosios kartos žmonių, nežinančių A.Lukšos veiklos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje. Rašyta apie atkaklų kovotoją už tiesą daug, tačiau visada lieka dar nežinomas asmenybės gyvenimo kampelis ir darbas, ko nenusakysi trumpa autobiografija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija