Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Eucharistijos metai –
dėkojimo metas

Jėzaus amžinasis gimimas iš Tėvo, laikinasis - iš Švenčiausios Motinos ir eucharistinis – šventosiose Mišiose.

Jėzus pirma įsikūnijo žmogumi, o paskui Istorinis Kristus įsikūnijo Eucharistijoje. Jėzus nusižemino gimdamas, o dar daugiau – tapdamas Eucharistija. Bet Jo dieviškumas paslėptas ir istorijoje, ir Eucharistijoje.

Dievo Tėvo paskutinis kūrinys yra žmogus – visų Jo kūrinių žiedas. Sūnaus paskutinis stebuklas žemėje – šventoji Eucharistija – visų stebuklų vainikas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija