Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Popiežius priėmė naujojo Lietuvos ambasadoriaus skiriamuosius raštus

Pirmadienį Lietuvos
diplomatinės atstovybės
prie Šventojo Sosto vadovas
Algirdas Saudargas
Popiežiui Jonui Pauliui II
įteikė skiriamuosius raštus
EPA-ELTA nuotrauka

Popiežius Jonas Paulius II pirmadienį, gruodžio 6 dieną, audiencijoje priėmė skiriamuosius raštus įteikti atvykusį naująjį Lietuvos Respublikos ambasadorių prie Šventojo Sosto Algirdą Saudargą. Jis atvyko į Romą 2004 m. lapkričio 16 d., kai pakeitė ilgus metus, nuo 1992-ųjų liepos, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto pareigas ėjusį ambasadorių Kazį Lozoraitį.


Kauno kunigų seminarija -
katalikybės ir lietuvybės židinys

Kazimieras Dobkevičius

Švč. Trejybės bažnyčioje
aukojamos šv. Mišios Kunigų
seminarijos 140-ųjų metinių proga

Seminarijos istorija neatsiejama nuo Bažnyčios ir lietuvių tautos istorijos. Kauno kunigų seminarijos ištakos Varniuose. Po 1563 metų Tridento Susirinkimo XXIII sesijos buvo nutarta prie visų katedrų ir metropolijų bažnyčių įsteigti kunigų seminarijas. Žemaičių vyskupas J.Petkūnas pirmasis įgyvendino šį Tridento Susirinkimo raginimą. Vilniaus jėzuitų kolegijoje pradėti rengti kunigai.


LIETUVIŲ GODOS

Du pokalbiai su monsinjoru Alfonsu Svarinsku

Mons. Alfonsas Svarinskas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Gerai prisimenu 1998 metų kovą… Tuomet laukėm pavasario, laukėm Kovo 11-osios, laukėm Velykų…

Ėjau nešinas radijo magnetofonu pas monsinjorą Alfonsą Svarinską paimti interviu, nes rengiau Lietuvos nacionalinio radijo eilinę laidą „Lietuvių godos” apie Kristaus kančią ir mirtį. Laidoje tuomet pristačiau A. Frossard’o knygos „Jono Pauliaus II pasaulis” skyrių „Pasaulio būklė”, su savo pamąstymais bei Lietuvos žmonių būties vertinimais. Taigi, eidamas pas gerbiamą monsinjorą, net neabejojau, kad jis, patyręs tiek vargų sovietiniuose kalėjimuose, tiek tardymų, o vėliau ir pasityčiojimų gulage, labiau už kitus suvokia melo ir prievartos niekšybes, tiesos bei laisvės vertę. Nė kiek neapsirikau pasirinkęs laidos pašnekovą, nes jis, kaip ir visada, buvo tiesus, atviras, tvirtai besilaikantis savo nuostatų, ir, kaip ir dera užgrūdintam kovotojui, be jokių užuolankų išsakė savo nuomonę į pateiktus klausimus.


Lydi duona ir meilė

Aleksoto „Caritas“ vadovė
Elžbieta Kunigėnienė (kairėje)
ir renginio vedėja Lina Šulcienė
(dešinėje) tarp vaikų
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

ALEKSOTAS. „Dalykimės duona ir meile“ – tokiu katalikišku kvietimu Aleksoto parapijos senojoje Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo sutikti visi praėjusį sekmadienį čia susirinkusieji parapijos vaikai, jų tėvai, kiti svečiai. Visi jie čia atėjo pasidžiaugti artėjančiomis šv. Kalėdomis, padainuoti, pabūti drauge, pamiršus kasdienius, dažnai ne itin džiaugsmingus rūpesčius ir rūpestėlius.


Gerumo simboliai
ir palaiminimas sutapo

Nominacijų įteikimas.
Iš kairės: kun. Donatas
Grabažis, klebonas
kun. Tomas Kedušis,
kun. Remigijus Čekavičius,
vyskupas Eugenijus Bartulis
ir mons. Pranciškus Ščepavičius

Baisogala. Lapkričio 27 dieną Komaro dvaro rūmuose Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atstovai įteikė „Gerumo angelo“ statulėles rajono žmonėms, ypač nusipelniusiems savo bendruomenėms ar seniūnijoms. Statulėles įteikė rajono meras Antanas Čepononis ir vyskupas Eugenijus Bartulis.


Sulaukė jauno ir energingo dekano

Telšių vyskupas
dr. Jonas Boruta, SJ (viduryje),
sveikina kun. Stasį Toleikį
(dešinėje), pavedus vadovauti
Šilalės parapijai ir visam Šilalės
dekanatui. Kairėje – buvęs
Šilalės dekanas
kan. Petras Merliūnas

ŠILALĖ. Telšių vyskupo dr. Jono Borutos, SJ, įsakymu nuo lapkričio 17 dienos vietoj iki šiol Šilalėje dirbusio klebono dekano kan. Petro Merliūno parapijos klebonu ir dekanu paskirtas jaunas kunigas Stasys Toleikis. Tai iš Veiviržėnų kilęs kunigas, kuris 1996 metais baigė Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Kadangi buvo dar pernelyg jaunas, įšventintas diakonu buvo paskirtas į Gargždus. Po metų gavo kunigo šventimus.


Aptarti tikybos dėstymo klausimai

Jonavos dekanato tikybos
mokytojai susitikime
su Katechetikos centro
vadovais. Iš kairės:
Katechetikos centro vadovė
Jolanta Jančiukienė
ir koordinatorė s. Viktorija
Maknauskaitė

Lapkričio pradžioje įvyko Jonavos dekanato tikybos mokytojų susitikimas su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadove Jolanta Jančiukiene ir koordinatore s. Viktorija Maknauskaite, kuruojančia tikybos mokymą mūsų dekanate. Susitikimą malda pradėjo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas.


Klaniniai ypatumai

Petras KATINAS

Sienos remontas

Po susitikimo su prezidentu V.Adamkumi Kazimira Prunskienė pasigyrė, kad jis neturįs jokių priekaištų dėl jos paskyrimo žemės ūkio ministre. Ką čia priekaištausi, jeigu Seimo pirmininkas A.Paulauskas iškart pastatė Prezidentą į vietą, „tėviškai patardamas“ nesikišti, kur jam nepriklauso. Tiksliau pasakius, ką numatė A.Brazauskas su V.Uspaskichu – taip ir bus. Tuo labiau kad ir buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Juozas Žilys išaiškino, jog Prezidento galios formuojant Vyriausybę beveik lygios nuliui, todėl nėra ko šiauštis nei prieš „darbietį“ V.Muntianą, nei prieš švietimo ir mokslo reikalus tvarkysiantį labai nusipelniusį partijai ir jos vadui R.Vaitkų.


Mieli „XXI amžiaus“ skaitytojai!

Kaip greitai bėga laikas. Dar neseniai sutikome XXI amžių ir minėjome krikščionybės dviejų tūkstantmečių jubiliejų, o štai jau greitai pasitiksime 2005-uosius.

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI amžius” netrukus pradės savo 15-uosius gyvavimo metus. Žvelgiant į praėjusį laikotarpį, gali atrodyti, kad šiam laikraščiui neiškyla didelių sunkumų, nesusidaro kažkokių ypatingų problemų ir pan., nes laikraštis tolygiai auga, pastoviai, be sutrikimų išeina jam priklausomu periodiškumu, nelabai atsilikdamas nuo kitų „didžiųjų” laikraščių. Taip galvoja dauguma laikraščio skaitytojų, taip pat ir ištikimųjų bičiulių, gerbėjų. Jie žino, kad net daugelis Spaudos rėmimo fondo remiamų leidinių neišsilaiko, o štai „XXI amžius” net be to fondo ar Bažnyčios paramos be jokių žymesnių sustojimų vis dar eina.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Veikia katalikiškas
„Marijos radijas“!

Pasaulinis kongresas
aptarė vienuolijų
uždavinius

Bažnyčia
Kauko dugne

Paminėjo Blaivystės
sąjūdžio sukaktį

Kunigo jubiliejus

Eucharistijos metai –
dėkojimo metas

Dėl tikybos
pamokų pasirinkimo

Dėl pažymių
rašymo už tikybą

Ar tai nebuvo
rinkimų pokštas?

Mes – šios žemės
keleiviai

Ar ne per anksti
valgome Kūčių
vakarienę?

Kodėl turėtų išlikti
krikščionys
demokratai?

Katalikams turėtų
rūpėti sava partija

Idėjų kryžkelėse

Apvogta Telšių
Katedra

L.Kučmos zigzagai

„Liudytojas“
iš Maskvos

Radikali Dievo jėga