Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Lydi duona ir meilė

Aleksoto klebonas kun.
Kęstutis Bekasovas (viduryje)
ir parapijos vaikų globėja
Danutė Tamoliūnienė (dešinėje)
bei kiti popietės dalyviai
džiaugėsi vaikų pasirodymu

Aleksoto „Caritas“ vadovė
Elžbieta Kunigėnienė (kairėje)
ir renginio vedėja Lina Šulcienė
(dešinėje) tarp vaikų
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Gitara akompanuojant diakonui
Rimantui Simanavičiui, vaikai
dainavo kalėdines giesmes

ALEKSOTAS. „Dalykimės duona ir meile“ – tokiu katalikišku kvietimu Aleksoto parapijos senojoje Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo sutikti visi praėjusį sekmadienį čia susirinkusieji parapijos vaikai, jų tėvai, kiti svečiai. Visi jie čia atėjo pasidžiaugti artėjančiomis šv. Kalėdomis, padainuoti, pabūti drauge, pamiršus kasdienius, dažnai ne itin džiaugsmingus rūpesčius ir rūpestėlius. Tie vaikai – iš neturtingų, asocialių šeimų, kuriose kai kada pristingama duonos kąsnio ar dėl nesėkmingai susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių nueita ne visai tiesiu keliu. Tik dabar, kaip ir kituose panašiuose vaikų susibūrimuose, apie tai nekalbama, o stengiamasi, kad vaikams čia būtų gera, jauku ir smagu.

Kaip papasakojo Aleksoto šv. Kazimiero parapijos „Caritas“ vadovė Elžbieta Kunigėnienė, jų bendruomenė dešimt pastarųjų savaičių kvietė vaikus į šią bažnyčią, kur vyko įvairūs renginiai. Čia vaikai, padedami ir paskatinami geradarių, sėmėsi gražaus bendravimo įgūdžių, mokėsi eilėraščių, dainų, dailės, jiems buvo pasakojama apie Dievo gerumą ir meilę. Visi gaudavo sočiai pavalgyti. Ir kituose poilsio, auklėjimo, diskusijų renginiuose vaikai mokosi piešti, bendrauti, dirbti įvairius darbelius.

Tie geradariai – tai „Caritas“ bendruomenės savanorės Marytė Janulaitienė, Elena Levinienė, Albina Matusevičienė ir Jolanta Kunigėnienė, artimos bičiulės – Kauno technologijos universiteto sociologinės pedagogikos specialybės studentės Živilė, Vitalija, Agnė, Dovilė, Laura, Edita, Aušra, Dalia. Tokiuose renginiuose, kaip ir tą popietę, dalyvauja Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas kun. Kęstutis Bekasovas, su vaikais dažnai bendrauja diakonas Rimantas Simanavičius – jis mažiesiems pasakoja apie Angelą Sargą, Dievo meilę vaikams, visiems žmonėms. Šioje šventėje svečiavosi ir Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius, Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo bažnyčios klebonas Aleksoto dekanas kun. Deimantas Brogys.

Šio renginio vedėja ir viena Aleksoto parapijos „Caritas“ organizatorių Kauno technologijos universiteto docentė dr. Lina Šulcienė į visus susirinkusiuosius, vaikus bei suaugusiuosius, kreipėsi: „Pakelk akis į Dangų, atverk savo širdį. Ir namai prisipildys meilės...“ Jaunoji moteris čia atėjo su savo dviem jaunesnėmis atžalomis – Dominyku ir Marija, vyru Artūru. Daugelis nesupranta, kaip auginant tris vaikus galima visur spėti, viską organizuoti ir kuo geriausiai atlikti? L.Šulcienė į tai atsako: „Laikas guminis. Viską galima padaryti, tik reikia labai norėti ir stengtis“. Ji džiaugėsi pavykusia švente, smagu matyti gerus, džiaugsmingus veidus, drauge patirti šventinę nuotaiką – tai tarsi šviesi Dievo dovana, teikianti dar didesnio jaukumo jų namams.

Gitara akompanuojant diakonui R.Simanavičiui, vaikai atliko nuotaikingų giesmių, palydėdami jas išraiškinga plastika, šokių ritmu. Pašoktas „Boružiukų šokis“, suvaidintas spektaklis „Zuikių mokykla“. Vaidintojai, kaip ir dera tikriems artistams, buvo pasipuošę teatriniais, maskaradiniais drabužiais, šiek tiek pasigrimavę. Jų pasirodymas sukėlė daug nuoširdžių plojimų ir pritarimo šūksnių. O tai didžiausia dovana jauniesiems atlikėjams.

Programą paįvairino Kauno miesto neįgaliųjų sporto klubo „Santaka“ moterų vokalinis ansamblis. Kai kurios jų sėdėjo vežimėliuose... Bet kai suskambo jų atliekamos dainos, galėjai pamanyti, kad jas dainuoja gyvenimu besidžiaugiančios dainininkės. Gal taip ir yra, nes šios moterys iš tiesų moka tuo gyvenimu džiaugtis, regėti jame daug gėrio bei šviesos, ir visa tuo dalytis su kitais. Dainininkėms nuo pat pirmų veiklos dienų vadovauja Pranas Butkus. Ansamblis – septynių konkursų nugalėtojas. Štai ir praeito spalio pabaigoje Birštone įvykusiame Kauno ir Tauragės apskričių neįgaliųjų atlikėjų konkurse Kauno ansamblietės laimėjo pirmąją vietą. Ansamblis gyvuoja šešeri metai, jo koncertinė biografija gan plati ir įvairi. Koncertuota ne vien daugelyje mūsų šalies vietovių, bet ir užsienyje.

„Caritas“ vadovė E. Kunigėnienė sakė, kad rengti išvykas, organizuoti vaikų stovyklas, tokias kaip ši, popietes vien savo asmeninėmis lėšomis, be rėmėjų, būtų neįmanoma. Tie rėmėjai – tai daugiausia pavieniai geradariai žmonės, kuriems rūpi vaikų gyvenimas, jų ateitis. Tai - Algirdo ir Editos Kuogų šeima, taip pat šventės viešnia Danutė Tamoliūnienė. Moteris nieko nepasakojo ir nesigyrė padedanti vaikams, tik pasakė, kad juos reikia užjausti ir jiems padėti. Aleksoto parapijos „Caritas“ veiklą parėmė Kauno miesto Socialinės rūpybos skyrius, taip pat Olandijos Utrechto miesto krikščionių bendruomenė.

Po meninės programos visi susirinko prie vaišių stalo. Čia vėl buvo klegesio, vyravo gera nuotaika.

Benjaminas ŽULYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija