Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pasaulinis kongresas aptarė vienuolijų uždavinius

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II
sveikinasi su benediktinų
vyriausiuoju abatu
tėvu Notkeriu Volfu

Ieškoti atsako į šių dienų gyvenimo iššūkius

Didžiuosius iššūkius, su kuriais prasidėjus trečiajam tūkstantmečiui susiduria Dievui pašvęsto gyvenimo žmonės, stengtasi aptarti pasauliniame vienuolių kongrese, kuris lapkričio 23-27 dienomis vyko Romoje. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio susitikimas, kurį kartu organizavo vyrų vienuolijų Generalinių vyresniųjų sąjunga (USG) ir moterų vienuolijų – Tarptautinė generalinių vyresniųjų sąjunga (UISG), atstovaujančios milijonui vienuolinius įžadus davusių asmenų (maždaug 200 tūkst. vyrų ir 800 tūkst. moterų).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija