Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kodėl turėtų išlikti
krikščionys demokratai?

Tradiciniam lietuviui būdinga pro rakto skylutę stebėti kaimyno gyvenimą, o dar smagiau – kai gali viešai aptarinėti esamas ar menamas problemas. Tačiau jei tai vyksta politikoje, vadinasi, šis smalsumas ne šiaip sau iš neturėjimo kuo užsiimti. Taigi ką reiškia Dariaus Vilimo vieši pamąstymai apie LKD identiteto paieškas?


Katalikams turėtų
rūpėti sava partija

Vilniuje išrinkta Lietuvių Taryba, kuri 1918 m. vasario 16 d. pasirašiusi Lietuvos valstybės atkūrimo aktą, sugebėjo šį dokumentą paskelbti visam pasauliui. Į dvidešimties asmenų Lietuvių Tarybą pateko ir dešimt krikščionių demokratų partijos atstovų. Dar suvažiavimo dalyviams neišsiskirsčius, krikščionys demokratai susitarė du atstovus atšaukti ir savo vietas užleisti kairiųjų atstovams.


Idėjų kryžkelėse

Turbūt nerastume suaugusio ir mąstančio žmogaus, kuris neturėtų kokiu nors svarbiu klausimu savo idėjos ar įsitikinimo, daugiau ar mažiau apibrėžto, sąmonėje įsitvirtinusio. Polemizuodamas su oponentais, jis stengiasi jiems įrodyti, jog jo idėjos ar įsitikinimai teisingi. Tai natūralu: juk žmogaus mąstysenoje visa tai susiformavo per tam tikrą laiką, gilinantis į įvykius bei reiškinius, suteikiant jiems palankiausią atspalvį ir esmę. Jo idėjos gali būti tendencingos ir klaidingos, bet vis dėlto tai idėjos, kurias jis pasiryžęs apginti. Svarbu, kad pasirinktoji idėja turėtų gilumines ištakas ir tvirtą pagrindą. Jei žmogus neturi tokios idėjos, už kurią drįstų kovoti, jis tampa tik gyvenimo audrų blaškomu šapeliu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija