Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Veikia katalikiškas „Marijos radijas“!

Jau keletą savaičių klausytojai girdi katalikiško radijo programas. Prieš porą dienų, gruodžio 8–ąją, įvyko „Marijos radijo“ (MR) studijos Kaune, jos koplyčios, įrengimų, visų patalpų pašventinimo iškilmės. Prieš tai Kauno Arkikatedroje įvyko šv. Mišios, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Jonas Ivanauskas.

Per šv. Mišias arkiv. S.Tamkevičius pirmiausia priminė, kad ta diena – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė, mininti 150 metų jos paskelbimo sukaktį. Tad „Marijos radijo“ pašventinimo iškilmės vyko dvasingai ir iškiliai. Arkivyskupas sakė, kad „Marijos radijas“ – tai paguoda ir atrama pirmiausia tiems, kurie dėl ligos ar kitų rimtų priežasčių negali lankyti bažnyčios. Jis taip pat stengiasi padėti ir tiems, kurie nesimeldžia, nelanko bažnyčios, tikriausiai manydami, kad jie gali gerai gyventi ir be Dievo pagalbos. Tad MR reikšmė bei vaidmuo dar labiau išauga.

Po šv. Mišių nuėję į „Marijos radijo“ studiją, įsikūrusią M.Daukšos gatvėje, arkiv. S.Tamkevičius, vysk. J.Ivanauskas, kunigai atliko tokiai progai skirtas šventines apeigas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad MR turi skelbti Bažnyčios mokymą, aiškinti, kaip atskirti tikrąją tiesą nuo skelbiamos netikrų pranašų. Jis viliasi, kad MR klausytojų ratas dar labiau išsiplės, įgis dar daugiau bičiulių, rėmėjų. Vysk. J.Ivanauskas pakvietė MR skelbti viltį ir šviesą, kurią savo kančia mums atnešė Kristus.

Šia švente pasidžiaugė iš Italijos atvykęs salezietis, Palemono bažnyčios klebonas kun. Massimo Bianco, MR pasaulio šeimos atstovas Vittorio Viccardi. MR prezidentas, Vilniaus pedagoginio universiteto Katalikų tikybos katedros vedėjas doc. dr. Eugenijus Danilevičius tikisi, kad MR prie Dievo, tikėjimo, doros gyvensenos labiau pritrauks jaunimą – tai irgi esantis vienas šio radijo siekių.

Buvo sukalbėta Viešpaties angelo malda. Arkiv. S.Tamkevičius pašventino MR koplyčią, įrengimus, visas patalpas.

MR direktorius kun. Oskaras Petras Volskis trumpai nušvietė tolesnius šios bendruomenės veiklos kelius, tikėdamasis sulaukti dar gausesnio klausytojų būrio.

Benjaminas ŽULYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija