Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Bažnyčia Kauko dugne

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šv. Mišias koncelebravo
(iš kairės) kunigas Tomas
Karklys, vyskupas Juozas
Preikšas ir prelatas Vytautas
Steponas Vaičiūnas

Kauno karininkų ramovės
viršininkas majoras
Gediminas Reutas
įteikia gėles operos
solistei Irenai Milkevičiūtei

Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia jau
pasipuošė šventiniu akcentu

Šiemet, kartu su Advento pradžia, prasidėjo naujieji Eucharistiniai metai. Lapkričio 28 dieną Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje šv. Mišias aukojo vyskupas Juozas Preikšas, prelatas Vytautas Vaičiūnas, šios bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys. Taip pradėti šios bažnyčios 110-ųjų metinių šventimo renginiai, kurie tęsis iki kitų metų vėlyvo rudens.

Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia pastatyta Kauno Laisvės alėjos pradžioje. Dar sovietmečiu architektas S.Abramavičius yra tvirtinęs, kad toje vietoje, kur dabar stovi šventovė, miesto kūrimosi pradžioje telkšojo nedidelis Kauko ežerėlis, į kurį iš Žaliakalnio šlaito tekėjo Kauko upelis, dabar jau virtęs kanalizacijos nuoteka, o išgrįstas šlaitas vadinamas Kauko laiptais.

Bažnyčia buvo statoma 1890-1895 metais gausios rusų tvirtovės Kaune karių stačiatikių poreikiams, todėl buvo vadinama soboru - provoslavų katedra. Pastato projektą parengė ir statybos darbus prižiūrėjo inžinierius, buvęs papulkininkis Limarenko. Statybos išlaidos siekusios 375 tūkstančius rublių. Iškilmingas Soboro pašventinimas įvyko 1895 m. rugsėjo 17 d. Stačiatikiai savo reikalams juo naudojosi iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Vokiečiams užėmus Kauną, čia buvo aukojamos šv. Mišios vokiečių evangelikų tikėjimo kariams. Po karo šventovė, kuriantis Lietuvos nepriklausomybei, buvo perduota Lietuvos kariuomenei ir tapo Kauno Įgulos bažnyčia. Bažnyčia - bizantinio stiliaus. Jos pamatai sudėti daugiau nei keturių metrų gylyje. Sienų storis - 1,4 metro. Bokštas statytas panaudojant gelžbetonio konstrukcijas, o šešiolikos metrų skersmens kupolas - iš tuščiavidurių plytų. Po Antrojo pasaulinio karo sovietų valdžia bažnyčią pavertė sandėliu, o vėliau čia atidarė Vitražo ir skulptūros muziejų. Apie šios bažnyčios likimą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ 1976 metais Nr. 21 rašė taip: „Jau daugiau kaip 10 metų yra uždaryta Kauno Įgulos bažnyčia. 1965 metų vidurdienį daugelis kauniečių buvo liudininkais, kaip pasamdyti darbininkai nupjovė bažnyčios kryžius. Dešimtį metų styrojo likę geležiniai strypai. 1975 metų rudenį Įgulos bažnyčia savaitei laiko vėl buvo pasipuošusi mažais kryžiais. Po to kryžiai vėl buvo pašalinti. Po kurio laiko uždėti skridiniai, neva simbolizuojantys žemę ir kosminį laivą. Tai visiškai nesiderino su šio pastato autentiškumu“. Beje, kryžiai buvo pašalinti tuometės Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojos J. Narkevičiūtės, kuri kuravo kultūrą Kaune, iniciatyva.

Tik Lietuvai vėl atkūrus nepriklausomybę, Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia kunigo poeto Ričardo Mikutavičiaus pastangų ir įvairių rėmėjų dėka tarsi feniksas vėl prisikėlė savo dvasine galia, švyti naujumu.

Šios bažnyčios rektorius kun. T. Karklys ėmėsi iniciatyvos jau šiais Eucharistiniais metais paversti šią šventovę ir sakralinės muzikos, religinių tradicijų, Lietuvos kariuomenės karių traukos centru. Vyskupas J.Preikšas pašventino Kristaus duoną - šv. Kalėdų kalėdaičius. Šv. Mišių aukoje dalyvavo visų Kauno įguloje dislokuotų karinių dalinių vadai, jų pavaduotojai, kariai ir visuomenė. Pasibaigus šv. Mišioms Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje puikų koncertą surengė mūsų nacionalinės operos primadona, pasaulinio garso solistė Irena Milkevičiūtė ir jos duktė dainininkė Asmik Grigorian. Sakralinėje erdvėje skambėjo pasaulinės klasikos šedevrai, ištraukos iš klasikinių operų solinių kūrinių bei duetų.

Koncerto metu po kiekvieno kūrinio aidėjo ovacijos. Gavę ganytojo palaiminimą, susirinkusieji dar ilgai nenorėjo skirstytis, paveikti tobulos muzikos, dainavimo garsų.

Po šv. Mišių Kauno karininkų ramovės didžiojoje salėje vyko Adventinė popietė, kurios metu kalbėjo Lietuvos karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Jonas Marcinkus, teigdamas, kad Kauno įgulos daliniai stengsis paversti Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią pavyzdine. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pareiškė, kad tiki, jog šios šventovės rektorius per Eucharistinių metų laikotarpį surengs numatytus renginius, kurie itin pritrauks visuomenę. Aktorius Egidijus Stancikas, vedęs šio renginio programą kartu su bažnyčios rektoriumi karo kapelionu kun. T.Karkliu, bažnyčios jubilienių renginių koordinacinės tarybos nariams įteikė kuklias atminimo plaketes - odoje įspausto bažnyčios fasado vaizdą. Jas gavo ir vyskupai, kunigai, karininkai, inžinieriai, mokytojai, žurnalistai. Po apdovanojimo, susirinkusieji vėl klausėsi Lietuvos lakštingalų - solistės I.Milkevičiūtės ir jos talentingos dukters A.Grigorian koncerto.Ypač puikiai skambėjo duetu atliekami kūriniai.

Iš tiesų padaryta įspūdinga pradžia šiam jubiliejui švęsti.

Kaunas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija