Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Aptarti tikybos dėstymo klausimai

Jonavos dekanato tikybos
mokytojai susitikime
su Katechetikos centro
vadovais. Iš kairės:
Katechetikos centro vadovė
Jolanta Jančiukienė
ir koordinatorė s. Viktorija
Maknauskaitė

Lapkričio pradžioje įvyko Jonavos dekanato tikybos mokytojų susitikimas su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadove Jolanta Jančiukiene ir koordinatore s. Viktorija Maknauskaite, kuruojančia tikybos mokymą mūsų dekanate. Susitikimą malda pradėjo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas.


Dėl tikybos pamokų pasirinkimo

Tikybos pamokos mokykloje ir parapinė katechezė kai kur įnešė neaiškumo tarp mokyklos, tėvų ir Bažnyčios. Kadangi vaikai katechizuojami prie parapijos, tai mokytojai kviečia vaikus vietoj tikybos rinktis etikos pamokas, taip įdarbindami naujus mokytojus bei sumažindami tikybos mokytojams darbo krūvį. Ar tai yra teisinga? Ar mokykla gali nuspręsti, kokią pamoką lankys mokinys – tikybą ar etiką?


Dėl pažymių rašymo už tikybą

Jei pasektume religijos mokymo mokyklose istoriją tiek Lietuvoje, tiek kituose kraštuose, matytume, kad vyko aštri, nuožmi kova už jaunimo sielas, tautų ateitį. Atėjus į valdžią socialistams, komunistams ar masonams, pirmiausia buvo stengiamasi išguiti tikėjimą, religiją iš mokyklų. Buvo prisidengiama garsiais laisvės, valstybės atskyrimo nuo Bažnyčios ir kitais šūkiais. Ta kova prieš Bažnyčią ir katalikišką mokyklą baigėsi mokyklų supasaulietinimu, kryžių ir tikybos pamokų išgujimu iš mokyklų. Apie tikybos problematiką dažnai rašė katalikiška XX a. trečio ir ketvirto dešimtmečių Lietuvos spauda. Pagrindinis prieškarinės parapijos antro kunigo (vikaro) rūpestis buvo mokykla.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija