Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vasario 16-osios šviesa

Zigmas TAMAKAUSKAS,

Kauno miesto savivaldybės Švietimo
tarybos narys, LKD Kauno skyriaus
Švietimo ir kultūros sekcijos pirmininkas

Vasario 16-oji - Lietuvos
valstybės atkūrimo diena.
1918 metų vasario 16 dieną
dvidešimties narių Lietuvos
Taryba pasirašė
Nepriklausomybės atkūrimo
aktą. Jame pabrėžta, kad
Lietuvos Taryba "skelbia
atstatanti nepriklausomą,
demokratiniais pamatais
sutvarkytą Lietuvos valstybę
su sostine Vilniuje ir tą valstybę
atskirianti nuo visų valstybinių
ryšių, kurie yra buvę su kitomis
tautomis". 1944 metų vasario
16-ąją Vyriausiasis Lietuvos
išlaisvinimo komitetas
pogrindyje ir generolas
Povilas Plechavičius paskelbė
savanorių šaukimą į Lietuvos
kariuomenę, kuri "neturėjo
būti siunčiama už Lietuvos ribų,
bet turėjo ginti Lietuvos teises,
kai bus galimybė ir kai bus reikmė".
Eltos nuotrauka.

Štai ir vėl ji – mūsų visų Vasario 16-osios šventė, pasipuošusi atkurto valstybingumo 87-erių metų sukakties trispalviu žiedu. Pasistenkime prie to žiedo prisiartinti ne tik žingsniais, bet ir širdimi, savo Tėvynės, savo namų dvasia. Pabandykime suprasti šios dienos prasmę, jos didybę.

Tėvynė, sakė rašytojas F.Šileris, tai šventas žodis, kuris atplėšia mokslininką nuo knygos, atitraukia valstietį nuo arklo, tarnautoją – nuo rašomojo stalo ir surenka visus prie vienos vėliavos. Prisiminkime, kaip, visa palikę, prie jos glaudėmės gindami mūsų valstybę 1990 – 1991 metų žvarbią žiemą. Ta vėliava – gyvosios Tėvynės simbolis, iš kurios daugelis priešų norėjo atimti gyvybę. O ši po skausmingų audrų vis prasiskleisdavo atsinaujinusiu žiedu, šviečiančiu gyvosios aukos prasme, mūsų garbingosios Vyties ir Laisvės vizija.


Atleidimo nelaiko pralaimėjimu

Valstybės sienos apsaugos
tarnybos vadovas generolas
Jurgis Jurgelis
Tomo Černiševo
(ELTA) nuotrauka

Iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovo pareigų atleidžiamas generolas Jurgis Jurgelis neigia esant konfrontacijos tarp jo ir naujosios Vidaus reikalų ministerijos vadovybės.

Tai lyg ir kertasi su jo viešais pareiškimais dėl paskyrimo teisėtumo ir kompetencijos ribų, kai žiniasklaidoje skelbtus tikrus ar tariamus pažeidimus J. Jurgelis vadino nešvariu priešiškų jėgų puolimu prieš sustiprintą pasieniečių kovą su kontrabanda. J. Jurgelis, iki kol oficialiai paaiškėjo jo likimas, minėjo turįs daug darbo idėjų ir svarbių planų. Tiesa, jis yra pateikęs prašymą perkelti į kitą, greičiausiai žemesnio rango, tarnybą, ir ministras šį prašymą teigia patenkinęs.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija