Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Ant Parnaso neskrisiu,
būdams be sparnų..“

Bronius VERTELKA

„Aš rašysiu dėl Tėvynės, vargus, kančias jos atminęs, gailėdams savųjų“, – taip XX a. pradžioje rašė Juozas Čerkesas-Besparnis. Poeto, daugelio publicistinių straipsnių autoriaus, Nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities tarybos pirmininko atminimo popietė, skirta jo 120-osioms gimimo metinėms, vyko J. Balčikonio gimnazijoje.


Kaip grįžta išėjusieji?

Įvairūs, netikėti išėjusiųjų Amžinybėn literatų sugrįžimai į aktualųjį literatūros procesą. Pavyzdžiui, kad ir poeto, prozininko, žurnalisto Jono Miniaus (1895-1951). Prisipažinsiu – nežinojau apie tokio literato egzistavimą. Neatkreipiau dėmesio ir į Atgimimo metu „Dienovidyje“, „Katalikų pasaulyje“ išspausdintus kelis jo eilėraščius, apsakymus. Nedidelis jo kūrybos palikimas, ne itin garsus ir vardas: romanas „Moterys, kurios mane bučiavo“(1933), poezijos rinkinys „Gyvenimas be kaukės“ (1933), krūvelė apsakymų, eilėraščių rankraščiuose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija