Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Aušvico tragedija Bažnyčios požiūriu

Mindaugas BUIKA

Britų karys kalbasi
su buvusiu Belzeno
koncentracijos stovyklos
kaliniu. Fotografuota
1945 metais

Kartu su visa tarptautine bendruomene Katalikų Bažnyčios vadovai sausio pabaigoje dalyvavo minint Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu veikusių nacių mirties lagerių išvadavimo 60-ąsias metines. Šie renginiai pirmiausia buvo skirti prisiminti nacių okupuotoje Lenkijoje veikusio didžiausio Aušvico lagerio tragediją, kurią sovietų kariai išvadavo 1945 m. sausio 27 d. Aušvico dujų kamerose bei nuo kitokių kankinimų, bado ar ligų žuvo daugiau kaip milijonas žydų. Tarp kitų didesnių šio lagerio aukų grupių buvo lenkai (75 tūkst.), čigonai (20 tūkst.) ir sovietų karo belaisviai (15 tūkst.).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija