Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Fotogalerija reikalinga kūrėjams

Bronius VERTELKA

Panevėžio fotografijos
galerijos direktorė
Marija Čičirkienė

Knygoje – 78 portretai

Gruodžio pabaigoje Panevėžio fotografijos galerijoje atidaryta Aukštaitijos sostinės fotomeistrų kūrybos paroda „Panevėžio menininkų portretai“ veikė iki sausio 23 dienos.Tai buvo tarsi šešiolikos fotomenininkų kūrybinė ataskaita už praėjusius metus.Tuo pat metu buvo pristatyta knyga „Panevėžio menininkų portretas“. Į ją tilpo įamžinti 78 miestelėnų gerai žinomų žmonių portretai.Turėti tokį leidinį idėja kilo Tarptautinės fotomenininkų asociacijos ( AFIAP) narei Marijai Čičirkienei. Paversti projektą tikrove jai talkino Lietuvoje ir užsienyje garsėjantis portretų meistras Algimantas Aleksandravičius. Beje, jis ir M.Čičirkienė – AFIAP nariai, vieninteliai tokį pripažinimą pelnę panevėžiečiai.


Parodoje – apie
draudžiamąją spaudą

Jurgita GUSTYTĖ-IVINSKIENĖ,

Žemaičių vyskupystės muziejaus
Informacijos skyriaus specialistė

Kalbos ir knygos metus palydint Žemaičių vyskupystės muziejus (įsikūręs Varniuose, Telšių r.) ir kultūrininkas Domininkas Petras Akstinas pakvietė besidominčius lietuvių raštijos istorija bei dalyvavusius leidžiant pogrindinę spaudą į parodą „Draudžiamoji spauda“, kurioje buvo eksponuojami 1940-1990 metais drausti lietuviški spaudiniai.


„Žydinčios vyšnios šakelė“
pražydo po 20 metų

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Neseniai į Ukmergės rajono Sližių kaimą rinkosi knygos bičiuliai, poetai, svečiai. Čia, tame pačiame krašte, po 20 metų įvyko „Žydinčios vyšnios šakelės“ šventė. Sližių kultūros namų sienas puošė fotomenininko Viktoro Krasausko nuotraukos, kuriose įamžinti visų šių gražių poezijos švenčių laureatai: Bernardas Brazdžionis, Justinas Marcinkevičius, Jonas Strielkūnas, Eduardas Mieželaitis ir kiti poetai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija