Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Žydinčios vyšnios šakelė“
pražydo po 20 metų

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Neseniai į Ukmergės rajono Sližių kaimą rinkosi knygos bičiuliai, poetai, svečiai. Čia, tame pačiame krašte, po 20 metų įvyko „Žydinčios vyšnios šakelės“ šventė. Sližių kultūros namų sienas puošė fotomenininko Viktoro Krasausko nuotraukos, kuriose įamžinti visų šių gražių poezijos švenčių laureatai: Bernardas Brazdžionis, Justinas Marcinkevičius, Jonas Strielkūnas, Eduardas Mieželaitis ir kiti poetai.

Buvo kviečiami visi

Konkursą „Žydinčios vyšnios šakelė“ 1984-1991 metais rengė tuometis Ukmergės rajono Salomėjos Nėries kolūkis. Konkurso pavadinimą padiktavo S.Nėries eilėraščio „Mūsų dienos – kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios“. Literatūrai neabejingas šio kolūkio pirmininkas Steponas Jankeliūnas sakė, kad žemdirbiai – knygos bičiuliai – nutarė įsteigti „Žydinčios vyšnios šakelės“ prizą ir premiją už geriausią metų eilėraštį apie žemę, žemdirbį, žmogaus triūsą. Šiame konkurse aktyviai dalyvavo ne tik pedagogai, bibliotekininkai, moksleiviai, bet ir žemdirbiai. Pirmuoju konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ laureatu už eilėraštį „Tėvynei“ tapo poetas Juozas Macevičius, o konkurso diplomantėmis - Alma Karosaitė, parašiusi eilėraštį „Kaimo mokytojui“, bei Stasė Lygutaitė–Bucevičienė (eilėraštis „Lietuvai“). Kitais metais šiame konkurse laurus nuskynė poetas Just. Marcinkevičius. Jo eilėraštis „Lopšinė gimtinei ir motinai“ netrukus tapo daina.

Poetų gretos pagausėjo

Nuo 1990 metų „Žydinčios vyšnios šakelės“ konkurse dalyvių padaugėjo. Dalyvauti jame buvo paskatinti ir užsienyje gyvenantys lietuviai, kurių kūryba 1989 metais buvo išleista Lietuvoje. Tais metais laureatu pripažintas B.Brazdžionis už eilėraštį „Lietuvos laukai“ iš kūrybos rinktinės „Poezijos pilnatis“.

Poezijos šventė atgijo prieš dvejus metus. S.Jankeliūnas atgaivinti šią gražią tradiciją paskatino ir Žemės ūkio rūmų vicepirmininką Albertą Amšiejų bei laikraščio „Ūkininko patarėjas“ redakciją. Eilėraščius apie kaimą ir žemdirbių triūsą atsiuntė 60 autorių. Šio konkurso laureatu tapo Antanas Šarkelė iš Punios. Poetas, trijų knygelių autorius, didžiąją savo gyvenimo dalį dirbo agronomu. Aktyviai šiame konkurse dalyvavo ir ukmergiškiai. Diplomantais tapo Vincas Lukša, Leonora Jankeliūnienė, kuri daug prisideda prie „Žydinčios vyšnios šakelės“ švenčių organizavimo. Ukmergės rajono savivaldybės vicemeras Grigorijus Malčanovas įteikė padėkos raštus šios atnaujintos šventės idėjos autoriams, Viktoras Krasauskas dovanojo savo fotopeizažus.

Į šventę atvyko pirmasis laureatas

Sližių bibliotekos vedėja Janina Gineikienė rengė projektą šventės 20 metų minėjimui surengti. Laimėjus projektą, gautų lėšų neužteko, tad prisidėjo ir rėmėjai. Surengti šventę ir išleisti knygelę padėjo Veprių seniūnė Dalė Urbonienė, ūkininkas Steponas Jankeliūnas, Sližių kaimo bendruomenė, Ukmergės ūkininkų kredito unija ir kiti. Konkurso 20 metų sukakties proga visi dalyviai gavo knygelę „Balta vyšnia iš pavasario to...“, kurioje spausdinami visų poezijos konkursų laureatų ir diplomantų eilėraščiai. Į šventę atvyko 1984 metų laureatas J.Macevičius, diplomantė A.Karosaitė. Praėjusių metų „Žydinčios vyšnios šakelės“ laureatė Birutė Lengvenienė atvyko iš Žemaitijos. Eiles skaitė 2003 metų konkurso diplomantas ukmergiškis Gintautas Stankaitis.

Sližiai, Ukmergės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija