Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Nomenklatūriniai feodalai
ir jų padienininkai

Petras KATINAS

Seimo narė Nijolė Steiblienė, kurią dėl jos principingumo praėjusios kadencijos Seime vadovaujant Antikorupcinei komisijai į patį partinio sąrašo galą nustūmė vadinamoji Brazausko-Paulausko koalicija, dabar vėl užsitraukė valdančiųjų nemalonę. Ji patarė ūkio ministrui V.Uspaskichui pernelyg neįsismaginti pateikiant tik jam pačiam ir jo grupuotei naudingus įstatymus. Ir ne tik sau, bet ir Rusijos „geradariui“ „Gazprom“. Pirmiausia tai V.Uspaskicho sugalvotos gamtinių dujų įstatymo pataisos, kurias priėmus neva atpigtų šiluma visiems gyventojams. Tuo tarpu ne tik opozicija, bet ir jaunesniaisiais broliais tapę koalicijos partneriai socdemai ir socialliberalai teigia, kad, Vyriausybei pradėjus reguliuoti dujų kainas ir stambiems vartotojams leidus tiesiogiai prisijungti prie dujų magistralinių tinklų, dujos, taigi ir šiluma pabrangs visiems vartotojams. Atsakydamas kritikams ūkio ministras, kaip ir dera oligarchui, pareiškė, kad jis asmeniškai kreipsis į Rusijos „Gazprom“, kad šis koncernas nedidintų dujų kainų. Nes kitaip, pasak V.Uspaskicho, tie nenaudėliai konservatoriai paskelbs Rusiją necivilizuota valstybe. Aišku, suvirintojas iš Archangelsko Rusijos civilizuotumu neabejoja, nors būtų įdomu sužinoti, kur jis mato tą Rusijos civilizaciją. Bent jau po 1917 metų ta „civilizacija“ sunaikino dešimtis milijonų žmonių. Štai ką gali visagaliu siekiantis tapti ūkio ministras – diktuoti pačiam „Gazprom“! Todėl Seimo narė N.Steiblienė priminė oligarchui, kad Lietuvos Seimas - kol kas dar ne Kėdainiai, kur V.Uspaskichas jau seniai tvarkosi kaip nuosavame kieme. Bet svarbiausia, tokiu nuosavu kiemu nori paversti visą Lietuvą. Tačiau gerai pagalvojus, jeigu taip ir įvyktų, tai vargu ar būtų didesnių skirtumų, nei yra dabar: juk dabar visas valdžios kėdes ir kėdutes užtūpę buvę nomenklatūrininkai daro ką tiktai nori, tad vargu ar visokie „darbiečiai“ ką nors pakeistų. Nebent į dar blogesnę pusę. Nes jų nesiskaitymas su elementarios politinės ar etinės moralės normomis, įstatymais, jau dabar peržengė visas ribas.

T aigi Seimas opozicijos ir socdemų bei socialliberalų balsais nusprendė padaryti pertrauką svarstant gamtinių dujų įstatymo pataisas. Kai kurie politikos apžvalgininkai teigia, kad A.Brazauskas taip atkeršijo V.Uspaskichui už tai, kad valstybės kontrolieriumi neleido paskirti Premjero bičiulio ir ištikimiausiu partijos sūnumi vadinamo J.Bernatonio.

Žinoma, bent dalis tiesos šiuose teiginiuose yra. Bet ne visa tiesa. Juk V.Uspaskichas užsimojo prieš „Gazprom“ tarpininkę „Dujotekaną“, kuri yra viena pagrindinių socdemų ir socialliberalų bei „valstiečių“ finansuotojų. Šiaip ar taip, netrukus galime sulaukti ne tik Vyriausybės, bet ir Seimo darbo paralyžiaus. Aišku, V.Uspaskichas nesėdės rankų sudėjęs, ir jeigu Seimas toliau atmetinės jo kurpiamus įstatymus bei jų pataisas, jis bandys suformuoti savąją daugumą. Prie „darbiečių“ patrauks K.Prunskienės „valstiečius“, paksininkus, o likusius paprasčiausiai nupirks iš tų pačių socdemų ir socialliberalų. O norinčiųjų parsiduoti - daugiau negu reikia.

Bet galimas ir kitas variantas. V.Uspaskichas gali eiti va bank ir ištrimituoti visuomenei, kad A.Brazauskas su A.Paulausku neleidžia jam įgyvendinti pažadų rinkėjams, todėl pasiskelbs opozicija. Tad visiškai neatsitiktinai liberacentristų frakcijos seniūnas A.Čaplikas paragino Premjerą, kol nevėlu, kurti naują koaliciją „vaivorykštės“ ar kitokiu pavadinimu. Esą liberalcentristai paremtų A.Brazauską, jeigu jis ryžtųsi tokiam žingsniui. Vargu ar šis balsas bus išgirstas. Premjeras kentės ūkio ministro išdaigas, nes, kaip sakoma, vienas daržas, vienos pupos. Be to, jeigu V.Uspaskichas pradėtų vaidinti opozicionierių, jis galėtų atskleisti tokių dalykų, apie kuriuos partneriai socdemai ar socialliberalai nenori net girdėti. O oligarchas daug ką žino. Ko nežino, paprašys draugų iš Maskvos pagalbos. Tie jau tikrai parūpins visko, ko reikia. Juk ne be reikalo „valstietis“ A.Pekeliūnas prasitarė, kad prireikus iš Maskvos atsivešiąs krūvas dokumentų ne tik apie KGB rezervininkus.

V.Uspaskichas vis dėlto pasiekė, kad Seime 43 balsais už, 17 prieš ir šešiems seimūnams susilaikius būtų priimtos jo gamtinių dujų įstatymo pataisos. Tiesa, šį kartą V.Uspaskichas jau faktiškai pripažino, kad dujos, taigi ir šiluma, vartotojams brangs.

Nepaisant rietenų ir stumdymosi Vyriausybėje, koalicijos partneriai surišti viena grandine. Juos vienija ne tik nomenklatūrinė praeitis, ilgametis tarnavimas Maskvai, bet ir svarbiausiais tapę turtiniai interesai, neregėtos privilegijos, kokių neturėjo net sovietmečiu. Tiktai ne tarnystė Lietuvai. Argi kas girdėjo iš buvusių nomenklatūrininkų žodžius apie Tėvynės meilę, patriotizmą? Geriausiu atveju pašnekama apie rūpestį „brangiais Lietuvos žmonėmis“, nors tie „brangūs žmonės“ kaip buvo, taip ir liko jiems tiesiog nuliu. Nesvarbu, kad naujoji žemės ūkio ministrė dievagojasi, jog ji ir kiti jos kolegos ministrai „įnirtingai pluša“ nuo 8 valandos ryto vos ne iki vidurnakčio. Na, tikri stachanoviečiai, komunistinio darbo spartuoliai, nieko daugiau! Bet kokia to įnirtingo darbo nauda, ministrė nepaaiškino. Tiktai dar kartą užsipuolė nenaudėlius žurnalistus, kurie išpučia neva nebūtus dalykus apie lengvus pasistumdymus Vyriausybėje.

Bet V.Uspaskichas aiškiai modeliuoja situaciją, kaip išstumti vis dar drįstančius jam prieštarauti ministrus. Pirmiausia nepalankų finansų ministrą. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras G.Furmanavičius, tų niekdarių žiniasklaidininkų nuo EBSW laikų vis dar tituluojamas „Furmos“ pravarde, atleido iš pareigų pasieniečių vadą generolą J.Jurgelį. Teigiama, kad pačiam prašant. Tačiau spaudoje buvo pasirodę publikacijų, kad J.Jurgelis užmynė ant nuospaudos ne tiems, kam reikia. Tai yra kontrabandos bosams. Sunku pasakyti, kaip yra iš tiesų. Pats generolas ne kartą gyrėsi savo laimėjimais kovoje su kontrabanda. Ypač su rūkalų ir alkoholio kontrabanda iš Kaliningrado. Tačiau užkietėję rūkaliai, dažniausiai rūkantys tik kontrabandines rusiškas cigaretes, džiaugėsi, kad J.Jurgelio vadovavimo metu kontrabandiniai rūkalai gerokai atpigo. O tai daug pasako apie tos kovos „laimėjimus“.

Šiaip ar taip, nesiseka su tais pasienio generolais ir muitininkais. Aišku, generolas J.Jurgelis, geras Premjero bičiulis, be šiltos vietos neliks. Jeigu visos geros vietos jau užimtos, irgi ne bėda. Bus sukurta nauja pareigybė, kaip bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ buvo sukurtas direktoriaus socialiniams reikalams etatas buvusiam susisiekimo viceministrui, irgi nusipelniusiam partiniam nomenklatūrininkui Valerijui Ponomariovui. Senoji gvardija neskęsta bet kokiomis aplinkybėmis.

Ką ten kalbėti apie senąją gvardiją, jeigu ir naujieji kiek išgalėdami stengiasi neatsilikti. Antai Kauno miesto valdžia nusprendė komandiruoti net į Japoniją vicemerą E.Tamašauską, Urbanistikos skyriaus vedėją N.Valatkevičių ir miesto Tarybos narį skulptorių S.Žirgulį... lipdyti sniego skulptūrų. Komandiruotė mokesčių mokėtojams kainuos „tik“ 20 tūkst. litų. Taigi pavyzdžiai patraukia. Tad jais mielai naudojasi visi, kurie tik netingi ir, aišku, prieina prie valdiškų pinigų. Todėl ir nepaliauji stebėtis, kaip dar Vyriausybė sugeba išmokėti nors ir mažiausias visoje Europoje varganas pensijėles. Pensijomis pavadinti tų išmokų liežuvis neapsiverčia. Todėl nieko stebėtina, kad, oficialiais duomenimis, minimalų ir dar mažesnį atlyginimą gauna net 40 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų. Iš jų 17 proc. gauna minimalų atlyginimą. Vadinasi, net 23 proc. dirbančiųjų atlyginimai nesiekia net minimalaus darbo užmokesčio. Užtat dar nespėjusiems sušilti kojų naujiesiems apskričių viršininkams esą už „viršvalandžius“ žymiai pakelti ir taip solidūs atlyginimai. Kada gi jie spėjo dirbti tuos viršvalandžius, jeigu dar net viršininkų kėdėse neapsiprato? Matyt, pagal V.Uspaskichą, tai ir yra rūpestis paprastais Lietuvos žmonėmis.

Aišku, kai liberacentristas A.Čaplikas pataria A.Brazauskui formuoti mažumos Vyriausybę ar kažkokią „vaivorykštę“, jis turi savų išskaičiavimų. Mat liberalcentristai rengiasi rinkti naują vadą, o, sprendžiant iš pretendentų į vadus ambicijų, liberalcentristai pernelyg neprieštarautų, jeigu A.Brazauskas sugalvotų pasekti A.Čapliko rekomendacijomis ir priglaustų savo užantyje kokį nors liberalą ar bent jau taip save vadinantį. Bet kol kas tai – tiktai svajonės. Nors vis aktyviau socdemų partijoje besireiškiantis jos frakcijos seniūnas J.Olekas, paklaustas, kaip jis vertina A.Čapliko iniciatyvą, pareiškė, kad negali atmesti tokios galimybės, nes „kantrybė turi ribas“. Kai dėl tos kantrybės, tai bičiulis J.Olekas, aišku, pirmiausia turėjo galvoje generalgubernatorių ir jo skandalinguosius ministrus, konkrečiai, J.Oleko įpėdinį Sveikatos apsaugos ministerijoje Ž.Padaigą, kuris, kasdien važinėdamas tarnybiniu limuzinu iš Vilniaus į Kauną ir atgal, per mėnesį paleidžia dūmais mažiausiai penkių aukštos kvalifikacijos chirurgų atlyginimus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija