Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Per kančias ir kovas –
į nepriklausomybę

Šiemet sukanka 87 metai, kai Lietuva po ilgų vergijos metų pasiskelbė nepriklausoma valstybe. Carinės Rusijos imperijos smaugiama, ji sugebėjo pasinaudoti palankia situacija ir išsivaduoti iš svetimųjų jungo.

Ši diena primena sunkų, dygliuotą Lietuvos kelią į laisvę ir nepriklausomybę; primena ir mūsų pareigą saugoti jos vientisumą ir neliečiamybę. Tik bendrų pastangų dėka pajėgsime išsivaduoti iš klusnaus vergo sindromo; tik kruopščiu darbu, fizinėmis ir dvasios pastangomis išbrisime iš skurdo, tapusio ir brendusio per 50 sovietinio režimo metų.


Dievas mus išvedė iš nelaisvės namų

Dr. Petras BIELSKIS

Lietuva įsiliejo, o tiksliau, sugrįžo į Europos bendriją. Mūsų dvasia skaidri ir turtinga. Atsidžiaugti negali jaunų, išmintingų, valstybiškai mąstančių vyrų gausa. Jie bet kuriuo metu gali imtis vadovauti valstybei, be nuolaidų ir išlygų. Mūsų sportininkai ir menininkai niekuo nenusileidžia politikams. Sugebėjimais ir talentu turime beveik neribotas galimybes ir galime sudaryti tautos seniūnų tarybą, kuri sudėtingais tautai klausimais galėtų pasakyti sprendžiamąjį žodį. Gabių ir išmintingų žmonių, mokslininkų ir kūrėjų visose srityse – gausybė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija