Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Lietuvaitė, savo elegancija
ir neišsenkančiu optimizmu
žavėjusi Romos aristokratus

Apie Eleonorą Čarneckienę, Sibiro tremtinę,
motinos pasiaukojimo pavyzdį

Prof. Ona VOVERIENĖ

Eleonora ir Valdemaras
Vytautas Čarneckiai
savo vestuvių dieną

Iki šiol menu jau atkurtos Nepriklausomybės metais televizijos ekranuose pasirodžiusią žavingą, elegantišką, nepaprasto likimo, dvasios tvirtumo ir grožio moterį Eleonorą Čarneckienę.

Tuo metu dar sukinėjausi studentų šurmulio būry, dažnai buvau jo centre ir gyvenau jų ir savo dėstomos disciplinos rūpesčiais, nebuvo laiko, mano didžiam apgailestavimui, pažinti šią moterį. Vėliau studentų būryje sutikau jos vaikaitę Liučiją, tapusią gabia bibliografe, dar vėliau – Lietuvos Nepriklausomybės architekto prof. Vytauto Landsbergio padėjėja, teko su ja bendradarbiauti ir netgi tapti autorėmis. Dar vėliau susipažinau ir su Liučija Čarneckyte, Valdemaro Vytauto Čarneckio, Lietuvos diplomato, ir jo žmonos Eleonoros dukterimi.


Pavojingi „žaidimai“ su atomine energetika

Vytautas BAGDONAS

Buvusią Černobylio AE
gaubia sarkofagas

Paskutinę praėjusiųjų metų dieną buvo visam laikui sustabdytas Ignalinos atominės elektrinės pirmasis blokas. Taip buvo įvykdyta viena iš Europos Sąjungos keliamų užduočių Lietuvai. Ateityje bus išjungtas ir antrasis blokas.Taip pamažu atominė elektrinė mūsų šalyje nustos veikusi.

Vis dėlto akivaizdu, kad kai kurie Lietuvos valdžios veikėjai negali įsivaizduoti Lietuvos kitokios, be atominės elektrinės. Prezidentas Valdas Adamkus atvirauja, kad Lietuvos ateitį jis mato kaip branduolinės valstybės.


Jie rašė „Achemos“ istoriją

Alfonsas ZUBRECKAS

Jau spėjo prabėgti keturi dešimtmečiai, kai keli kilometrai nuo Jonavos, rytiniame senojo Skarulių kaimo pakraštyje, ten, kur Šventoji įteka į Nerį, 1962 metų pavasarį pradėjo gausti ekskavatoriai ir kita galinga statybos technika. Po dvejų metų, 1964 m. vasario 9 d., čia iškilusi Azotinių trąšų gamykla, viena didžiausių chemijos pramonės įmonių Lietuvoje, pagamino pirmąją produkciją.

Per tuos keturis dešimtmečius dabartinėje akcinėje bendrovėje „Achema“ išaugo daug naujų cechų, o juose pagaminama produkcija ne tik užpildo Lietuvos rinką, bet ir keliauja į daugelį pasaulio šalių. Per keturis dešimtmečius bendrovėje dirbo daug žmonių.


„Draugo“ 95-erių metų kelias

Užsienio lietuvių dienraštis „Draugas“ gyvuoja jau 95-erius metus. Retas leidinys gali pasidžiaugti tokiu ilgaamžiškumu ir populiarumu. Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančių vienuolių ir kunigų marijonų rūpesčiu jis pradėtas leisti dar 1909 metais Vilks Bare (Pensilvanija), o nuo 1912 metų leidžiamas Čikagoje. Iki 1916 metų ėjo kaip savaitraštis, vėliau – dienraštis. Kur glūdi šio leidinio populiarumo paslaptis?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija