Atnaujintas 2005 balandžio 6 d.
Nr.26
(1327)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Fenomenologinis žvilgsnis
į religiją

Ramūnas LABANAUSKAS

Kovo 17-18 dienomis Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto patalpose vyko jau tradicine tapusi Religijos studijų ir tyrimų centro organizuojama mokslinė konferencija „Religija ir kultūra“. Darbas vyko trijose sekcijose: „Krikščionybė šiandien: marginalumo ar atvirumo link“, „Filosofija ir teologija“ bei „Religija ir menas“. Perskaityta apie 20 pranešimų, iš kurių šios apžvalgos autorius turėjo galimybę klausytis dešimt. Fenomenologiniu požiūriu analizuotas religijų vaidmuo globalizacijos ir sekuliarizacijos procese, jos sąveika su įvairiomis šio proceso paveiktomis ar dėl jos pasekmių susiformavusios pasaulietinės kultūros sferomis.


Devintoji konferencija apie Kauno istoriją

Jau tapo gražia tradicija Vytauto Didžiojo universiteto, Humanitarinių mokslų fakulteto, Istorijos katedros iniciatyva kasmet rengti Kauno istorijos konferenciją (Organizacinis komitetas: pirmininkas prof. dr. Zigmantas Kiaupa, nariai – dr. Jonas Vaičenonis, prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas ir kt). Kaunas yra vienintelis miestas Lietuvoje, kuris susirūpino savojo miesto istorija. Jau išleistos penkios knygos apie Kauno istoriją, o šeštoji turi pasirodyti gegužę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija