Atnaujintas 2005 balandžio 6 d.
Nr.26
(1327)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Du nauji leidiniai apie Radviliškio kraštą

Kraštotyrinės literatūros lentyna apie Radviliškio rajoną ne tokia jau tuščia. Skaitytojai naudojasi knygomis: Vytautas Pakštas. „Dvidešimtojo amžiaus Šeduva“ (Vilnius. Margi raštai, 1997), „Daugyvenės kraštas“ (parengė prof. Vytautas Šernas. Kaunas. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1998), „Baisogalos valsčiaus kaimai ir sodžiai“ (parengė m.dr. Elena Šveistienė. Panevėžys. UAB Nevėžio spaustuvė, 2000), Viktoras Bartkus „Prie Šušvės vidupio“ (Šiaulėnai, 2002) ir kiti leidiniai. Šiuo metu fondą papildė dar du nauji leidiniai. Tai monografija „Šiaulėnai“ ir kultūros ir istorijos leidinys „Radviliškio kraštas“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija