Atnaujintas 2005 balandžio 6 d.
Nr.26
(1327)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Aukštuomenė? Elitas? Nomenklatūra?

Valdas KILPYS

Šio rašinio pavadinimas neatsitiktinis. Pastaruoju metu Lietuvoje pasirodė nemažai svarstymų šia tema. Jei prieš „runkelių“ termino įvedimą viešumon elito problematiką nagrinėjo daugiausia akademinių sluoksnių atstovai, tai po jo ši problema visu aštrumu atsiskleidė ir šalies žiniasklaidoje.


Nesityčiokime iš Lietuvos žmonių

Lietuvos Sąjūdžio 9-ojo suvažiavimo rezoliucija
dėl Lietuvos teisėtvarkos žmogaus teisių pažeidimo

Požiūrį į teismus Lietuvoje išreiškia įvairios organizacijos, atstovaujančios visuomenei. Paskutiniai viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ tyrimo duomenys rodo, kad teismais tepasitiki vos 20 proc. apklaustųjų. Absoliuti dauguma – 86 proc. – Lietuvos gyventojų mano, kad šalyje nesilaikoma esminio demokratijos principo – visų piliečių lygybės prieš įstatymą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija