Atnaujintas 2005 birželio 3 d.
Nr.43
(1344)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Svarbiausia – malda

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Kun. Petras Purlys 50-mečio
proga buvo pagerbtas
parapijiečių
Vlado URBONO nuotrauka

Balandžio 16-ąją Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios klebonui kun. Petrui Purliui sukako 50 metų. Nuvilnijus visų gerbiamo klebono jubiliejiniam šurmuliui, su juo kalbame apie pašaukimą, apie kunigų gretų mažėjimą Lietuvos katalikų bažnyčiose, maldos galią. Apie savo paties nuveiktus darbus kunigas kalba nenoriai, tuo tarpu su didele meile mini jį supančius žmones.


Gyvenimas, apgaubtas Dievo Apvaizdos

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Vladislovas Telksnys
su žmona Danute
prieš 10 metų

Birželio 1 dieną sukako devyniasdešimt metų, kai Aukštaitijoje, netoli Aluntos miestelio, prie nedidelio Kėgžlio ežero, Runionių kaime, 1915 metais gimė sudėtingo likimo žmogus Vladislovas Telksnys. Savo gyvenimo peripetijas išklojęs knygose: „Kamino šešėlyje” (pirmas leidimas 1990 m., antrasis – 1996 m.), „Trisdešimt treji metai svetima pavarde” (1993 m.) ir „Nuo Kėgžlio ligi Aluntos”, išleistoje 1999 metais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija