Atnaujintas 2005 birželio 3 d.
Nr.43
(1344)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Jie bijo…

Žodžiai apie sovietinės imperijos pareigūnų baimes kartojami žinomame B.Brazdžionio eilėraštyje. Ši imperija buvo ištisinė baimės viešpatija, kur visi visko bijojo, kur žmogus labiausiai bijojo kito žmogaus. Pagaliau be paliovos bauginamiems atsibodo visko bijoti ir vergai įsidrąsino nusipurtyti baimių voratinklį. Atrodė, kad jiems tai pavyko iš karto ir gana nesunkiai. Ar iš tikrųjų taip?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija