Atnaujintas 2005 birželio 3 d.
Nr.43
(1344)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Dievas myli linksmą davėją!

Eglė PEREDNYTĖ

Pirmojoje šio straipsnio dalyje („XXI amžius“, Nr. 37) pristačiau Peterio Herbeko mintis Kaune įvykusioje konferencijoje „Naujoji evangelizacija: evangelizacijos ir pastoracijos santykis“, kur jis pabrėžė, jog mes privalome evangelizuoti, jeigu iš tiesų esame Kristaus mokiniai. Mes negalime palikti žmonių likimo valiai – tai yra mūsų abejingumo pridengimas tuo, kad nenorime varžyti jų tikėjimo laisvės. „Bažnyčia dabar išgyvena svarbų pokytį“, – sakė jis. Bet seniau Bažnyčios uždavinys buvo išlaikyti tikėjimą, o dabar negalima tuo apsiriboti – dabar yra misijų laikas. Tam reikia drąsių tikėjimo liudytojų. „Mūsų uždavinys – atsiduoti Šventajai Dvasiai. Jei atsiduosime Jai visu savimi, išvysime naująjį Bažnyčios pavasarį.“


Atsiliepti Šventosios Dvasios kvietimui

Prieš septynerius metus susibūrė grupelė žmonių, norinčių giedoti senovines lietuviškas giesmes. Šiaulių vyskupas juos palaimino ir paragino kūrybiškam skrydžiui. Jie priėmė Šventosios Dvasios iššūkį ir nuo to laiko „metais, tikėjimu bręsta kartu su savo atliekamais kūriniais...” – teigė Eglė Linkevičienė, pasakodama apie Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblio pradžią. Balandžio 29-oji šiam Rolandos Kalakauskienės vadovaujamam kolektyvui buvo nepaprasta diena. „Šiandien esame čia, kad priimtume dovaną, kurią mums visiems dovanoja Šv. Cecilijos krikščioniškos muzikos ansamblis”, – sakė vakaro vedėja. Iškart po vakaro šv. Mišių Šiaulių Katedroje, jų pristatoma pirmoji kompaktinė plokštelė „Oi gražus gražus tolimasis dangus” buvo skirta daugumai: ir senolių atminčiai atgaivinti, ašarą nubraukti, ir jaunimo akims atverti.


Sekminių pagalbos akcija

Vokietijos katalikų solidarumas su Rytų ir Vidurio Europos katalikais

Šiemet organizacijos „Renovabis“ Sekminių akcijos šūkis – „Aš jums duosiu ateitį ir viltį: solidarumas su jaunimu Pietų ir Rytų Europoje“. Kiekvienais metais per Sekmines bažnyčiose vokiečių katalikų aukojami pinigai Vokietijos katalikų solidarumo judėjimui su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis „Renovabis“. Kaip pasakojo organizacijos direktorius redemptoristas kun. Diteris Demutas, surinkti pinigai skiriami projektams 27 valstybėse finansuoti. Lietuva priklauso prie labiau išsivysčiusių šalių, tačiau parama vis dar labai reikalinga.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija