Atnaujintas 2005 birželio 3 d.
Nr.43
(1344)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Neapkartęs kaimo gyvenimas

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Ganykloje besiganančios
karvutės iš tolo pažįsta
savo šeimininkę Vaclavą
Morkūnienę

Kiekvieno žmogaus gyvenimas ir darbas – tai tarsi kopimas likimo pasiūlytomis kopėčiomis. Tačiau kur tu kopi, priklauso nuo kiekvieno užmojų, norų ir asmeninių sugebėjimų. Šiais laikais daugelis pradeda suvokti, kad niekas neateina savaime, reikia spręsti, veikti, nenuleisti rankų. Ukmergės rajone, Dainavos gyvenvietėje, gyvenantys ūkininkai Vaclava ir Algis Morkūnai suderina visus darbus, o savų rūpesčių nevadina nesibaigiančiais ir alinančiais, bet ieško ir randa kelius į laimę. Per šeštąjį dešimtmetį perkopę Morkūnai sėkmingai ūkininkauja ir prisipažįsta, jog kitokio savo gyvenimo neįsivaizduoja. „Kaimas sensta. Jaunimas nesuinteresuotas dirbti. Gyvenvietėje daug tuščių butų, niekas neperka“, - šiandieninę padėtį apibūdina ūkininkai.


Peržengę 40 metų, dar laiko save jaunais

Bronius VERTELKA

Nijolė ir Stanislovas Dikšos,
jų vaikai Justina ir Virgilijus
bei Valė Gedminienė

Senas vaidinimo kaimo scenoje tradicijas turi Rozalimas. Čia buvo pastatytas pirmasis klojimo teatro spektaklis. Dabar miestelyje rengiami mėgėjiškų teatrų festivaliai.

Sutuoktiniai Stanislovas ir Nijolė Dikšos - vienintelė pora, dalyvaujanti Rozalimo kultūros namų dramos būrelio veikloje. Stanislovas yra sukūręs vaidmenis šešiuose spektakliuose. Pirmasis jų - siuvėjas Juzė Keturakio pjesėje „Amerika pirtyje“. Vaidinti scenoje jį pakvietė saviveiklos entuziastė Gražina Levanienė. Ji pirmoji pastebėjo, jog Stanislovas turi aktorinių gabumų. Ne kartą vyriškiui teko apsivilkti ir Kalėdų Senelio drabužius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija