Atnaujintas 2005 birželio 22 d.
Nr.48
(1349)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Suvienijo šokis ir daina

Benjaminas ŽULYS

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Raudondvario bažnyčioje
šventina Kauno rajono vėliavą

Herbas ir vėliava

Kulautuvoje, žaliaskarių pušų prieglobstyje, palydint paukščių čiulbesiui, įvyko Kauno rajono dainų ir šokių šventė. Tai antroji tokia šventė po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje. Ji buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės penkiolikos metų ir Kauno rajono įkūrimo penkiasdešimečio sukaktims pažymėti.


Teatro režisierių konferencija

Anykščių koplyčioje įvyko neseniai įsteigtos Teatro režisierių asociacijos konferencija, kurios metu iš įvairių Lietuvos teatrų suvažiavę režisieriai svarstė aktualiausias Lietuvos teatro, kultūrinio gyvenimo problemas. Konferencijos metu kolegoms buvo pristatyti iniciatyvinės grupės rengiami „Teatro režisierių asociacijos etikos kodekso“ metmenys. Iniciatoriai tikisi, kad šis etikos kodeksas, pasirašytas daugumos teatro režisierių, ateityje galėtų tapti savotiška geranoriška vidine teatralų konstitucija, skatinančia kūrybinį teatro žmonių bendradarbiavimą, paremtą ne konkurencija, o savitarpio pagalba ir pagarba. Diskusijose kalbėta, kad teatro režisieriai neturėtų vengti ir pilietinės-visuomeninės veiklos bei nepabijoti retsykiais išsakyti savo nuomonę apie Lietuvoje vykstančios ne tik kultūrinius, bet ir visuomeninius ar politinius procesus.


Kokie dailės vėjai parodų salėse?

Šių dienų visuomenė kosmopolitiška ir tolerantiška įvairiems gyvenimo ir kultūriniams reiškiniams. Ar tai galioja menui? Vienas pavyzdžių – Lietuvos (o ir viso pasaulio) dailė. Tačiau dailės gyvenime vyrauja tendencija modernėti. O modernėjimas dažniausiai suvokiamas kaip modernių technologijų taikymas, abstrakčių formų įsivyravimas. Vis pasigirsta svarstymų, kas ir koks yra šiuolaikinis menas? Dar gana neseniai vyko diskusijos dėl Šiuolaikinio meno centro. Ar Lietuva kreipia dėmesį tik į užsienio menininkų darbus (gal ne visada pačius geriausius, bet čia iškart iškyla problema, koks menas yra „tikrasis“?), ar klasikinio meno šalininkai visiškai pasitraukė iš visuomeninio (kultūrinio) gyvenimo?


Prano Mašioto pasakos atgimsta skulptūrų parke

Lina SINKEVIČIENĖ

Algirdas Jasilionis
prie „Lesyklėlės“
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Mašiotynėje greičiau nei kitur pražysta plačiašakė liepa. Gal ją šildo aukšta tėviškės padangė, o gal gretimais jau nebe vieną dešimtmetį rymantis žalsvos spalvos medinis namas, primenantis praeiviams, kad jame 1938-1940 metais gyveno vaikų literatūros rašytojas Pranas Mašiotas. Čia jis savo sūnaus Jono sodyboje ilsėjosi, rašė, gėrėjosi panemunės gamta, kuri jam priminė gimtuosius Pūstelninkus. Kačerginė P.Mašiotui tapo jaukia pastoge, kai sovietų okupantai 1940 m. birželio 16 d. konfiskavo jo gyvenamąjį namą Kaune, Donelaičio gatvėje.


Paskutiniai Kulautuvos plenero akordai

Aidas Teresius (dešinėje)
prie savo kūrinio
„Mergaitė Ievutė“

Kaulautuvoje buvo uždarytas jau tradicija tapęs medžio drožėjų pleneras. Šiemet, kaip ir pernai, į Kulautuvos plenerą buvo susirinkę beveik tie patys drožėjai: Nauris Valuckas, Juozas Videika, Erikas Motiejūnas, Artūras Zmenka, Gintaras Varnas, Saulius Lampickas ir Aidas Teresius. Septyni Kulautuvos plenero dalyviai šiais metais atvertė senovės lietuvių istoriją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija