Atnaujintas 2005 rugsėjo 30 d.
Nr.73
(1374)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
posėdyje

Visą gyvenimą
tarnavo žmonėms

Visas gyvenimas –
pamokslas be žodžių

Prisiminimai
apie mokytoją

Spindėjo gerumu
ir ramybe

Sveiki sulaukę
brandaus amžiaus!

Mokytojas ir šeima

Generolai vagys

Kaip diena
nuo nakties...

„Visų turkmėnų tėvo“
absurdai

Lietuvoje posėdžiauja
kapelionai iš Europos
ir Afrikos

Tarnavo Dievui ir Lietuvai

Benjaminas ŽULYS

Paminklo vyskupui
Motiejui Valančiui mecenatas
Amerikos lietuvis Rimvydas Sidrys

Bažnyčioje, prie paminklo, salėje

Vargu ar rasime daugiau ar mažiau lietuvių, kurie nežinotų vyskupo Motiejaus Valančiaus – iškilaus dvasininko ganytojo, rašytojo, blaivybės propaguotojo, istoriko, etnografo. Jis Lietuvos gyvenime paliko itin ryškų pėdsaką, kultūrindamas savo kraštą, atkakliai kovodamas už lietuvybę, blaivų gyvenimo būdą. Nepaisydamas caro valdininkų persekiojimų, jis nuosekliai dirbo Lietuvos žmonių labui, jų gerovei ir dorai.


Sugebėjęs derinti kunigystę ir politiką

Konferencija prelato M.Krupavičiaus gimimo 120-osioms metinėms paminėti

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Prelato M.Krupavičiaus dukterėčia
mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė
gražiai nutapė savo dėdės
istorinį portetą
Autoriaus nuotraukos

Rugsėjo 17 dieną Marijampolėje, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos Marijampolės skyriaus iniciatyva, minint prelato Mykolo Krupavičiaus gimimo 120-ąsias ir mirties 35-ąsias metines.

Prieš konferenciją, Šv. arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už prelatą M.Krupavičių.


Prelato Mykolo Krupavičiaus kova už žemę ir ūkininką

Prof. Antanas STANCEVIČIUS,

Žemės ūkio rūmų garbės pirmininkas

Mykolas Krupavičius –
žemės ūkio ministras

Iš įvairiapusės ir labai sėkmingos prelato Mykolo Krupavičiaus visuomeninės veiklos labiausiai įsimintinas ir mūsų tautai bei valstybei didelės įtakos turėjęs žemės reformos įvykdymas trečiajame ir ketvirtajame XX a. dešimtmečiais. Žemės reformos pasekmės, kaip tolimo griaustinio aidas, pasiekė net mūsų dienas. Daugeliui Lietuvos piliečių sovietų valdžios atimta žemė grąžinta pagal išlikusius anų laikų žemės planus ir dokumentus, sudarytus vykdant žemės reformą. Todėl iki šiol nėra pamirštas 1923-1926 metais buvusio žemės ūkio ministru kun. M.Krupavičiaus, vieno šios reformos stratego ir vykdytojo, vardas. Ir vis dėlto šiandien dažnam gali kilti klausimas, kaip kunigui, pašauktam rūpintis žmonių dvasiniais dalykais, parūpo patys paprasčiausi žemiški reikalai – pasiekti, kad Lietuvoje žeme būtų aprūpinti bežemiai ir mažažemiai bei kiti norintys iš žemės gyventi asmenys.


Liturgijos aktualumas Vyskupų Sinodo asamblėjoje

Mindaugas BUIKA

Iškelti klausimai reikalauja atsakymų

Į ateinantį sekmadienį Vatikane prasidėsiančią ir tris savaites truksiančią Vyskupų Sinodo asamblėją, be abejonės, bus sutelktas visos Katalikų Bažnyčios bendruomenės dėmesys. Pirmiausia dėl išskirtinai svarbios šio bažnytinio viršūnių susitikimo temos „Eucharistija – Bažnyčios gyvenimo ir misijos šaltinis ir viršūnė“, kurią nagrinėjant bus aptarta dabartinė liturgijos celebravimo padėtis ir iškilusios problemos. Visos aktualijos išdėstomos klausimuose, kurie buvo išsiuntinėti nacionalinėms vyskupų konferencijoms, kai buvo rengiamas liepos mėnesį paskelbtas būsimojo Vyskupų Sinodo darbo dokumentas – „Instrumentum laboris“.


Kelias atgal

Petras KATINAS

Šešioliktaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais valdančioji grupuotė, vis dar vadinama „keturių partijų“ koalicija, atsidūrė ties politinio ir moralinio bankroto riba. To bankroto grimasos dar kartą pasirodė sudužus Lietuvos teritorijoje rusų naikintuvui. Krašto apsaugos ministras ėmė kasdien skelbti vis naujus pareiškimus tuo klausimu, kol pagaliau kartu su kariuomenės vadu generolu Valdu Tutkumi priėmė brangius svečius – sudužusio Rusijos karinio lėktuvo pilotą, kuriam dar bent jau oficialiai nepanaikinti kaltinimai dėl Lietuvos sienos pažeidimo, ir „nukentėjusio“ piloto žmoną. Jai ministras, tarsi atsiprašydamas nežinia už ką, įteikė gėlių puokštę! Anot ministro, jis yra džentelmenas, todėl ir turi elgtis kaip pridera džentelmenui – rūkyti pypkę ir dovanoti moterims gėles. Vieno dienraščio redaktorė, netekusi amo dėl tokio ne tik ministro, bet ir valdančiosios partijos šulo elgesio, rašė: „Dar gerai, kad ant Krašto apsaugos ministerijos nebuvo pritvirtintas plakatas „Sveiki atvykę“ (tiksliau, „Sveiki atskridę“)“. Taigi G.Kirkilas parodė viso pasaulio kolegoms, kaip reikia elgtis su buvusių, o gal ir esamų šeimininkų pasiuntiniais. Anot rusų piloto žmonos Olgos, jie paprasčiausiai su ministru G.Kirkilu pasikalbėjo „apie gyvenimą“. Galėjo ministras ir kariuomenės vadas į tą pokalbį ir savo žmonas ruses pasikviesti. Būtų smagiai pasikalbėjusios „na rodnom jazyke“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija