Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Paminėjo garbingą asmenybę

Benjaminas ŽULYS

Kun. Mykolas Krupavičius
apie 1925 metus

Kaune, Lietuvos žemės ūkio rūmuose, buvo iškilmingai paminėtas žemės reformos Lietuvoje pradininko ir aktyvaus jos įgyvendintojo, buvusio žemės ūkio ministro, prelato Mykolo Krupavičiaus gimimo 120 metų jubiliejus. Ta proga Lietuvos žemės savininkų sąjunga surengė konferenciją-minėjimą, kurioje buvo plačiai aptartas šio žymaus lietuvio gyvenimas ir veikla stiprinant Lietuvos žemės ūkį, tvirtinant tautoje tikėjimą ir dorą.


Moteris, neleidusi perrašinėti rezistencijos istorijos

Istorikės Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės mirties
5-osioms metinėms

Alfonsas ZUBRECKAS

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

 

Pirmą kartą apie Nijolę Gaškaitę-Žemaitienę sužinojau 1999 metais, perskaitęs jos knygą „Žuvusiųjų Prezidentas. Jono Žemaičio biografija“. Vėliau perskaičiau kitą jos knygą „Pasipriešinimo istorija. 1944-1953 metai“, ši autorė vis labiau ėmė mane dominti. Pratarmę parašęs Egidijus Aleksandravičius knygą įvertino taip: „Knygos pasirodymas – drąsus iššūkis sovietų okupacijos laikotarpio istorijos tyrinėtojams. Netolimos praeities skausmas, gyvų liudytojų dalyvavimas pokario įvykių rekonstrukcijoje, pirma galimybė sovietinio režimo iškankintai visuomenės daliai atvirai parodyti savo atminties žaizdas yra požymiai, leidžiantys tikėtis, kad vienaip ar kitaip dabarties Lietuva artėja prie savo istorinės tapatybės suvokimo“.


Palikęs gilų pėdsaką

Pulkininko Mykolo Kalmanto gimimo 110-osioms metinėms

Alfonsas ZUBRECKAS

Jonavos žemė išaugino ne vieną garsų prieškario Lietuvos karininką. Čia gyveno ir amžinojo poilsio atgulė Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, taip pat vertėjas ir dramaturgas Kazys Alyta. Jonavos rajone gimė ir augo Lietuvos nepriklausomybės kūrėjas pulkininkas leitenantas Juozas Kartanas. Barsukynės kaime amžinojo poilsio atgulė prieškario Lietuvos pulkininkas Petras Pagirskis. Ne vienerius metus Beržų dvare gyveno buvęs Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos adjutantas pulkininkas Vaclovas Šliogeris. Kurį laiką Jonavos rajone gyveno buvusio Lietuvos kariuomenės vado generolo Stasio Raštikio šeima. Tų prieškario Lietuvos karininkų gretas papildo ir pulkininkas Mykolas Kalmantas.


Atmintinų įvykių prisiminimas

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ ir ypač „Aušros“ trisdešimtmečio akistatoje mename tas dienas ir laikus, kai minėti pogrindžio leidiniai sudarė tarsi pulsuojančią širdį sužeistame ir tebežalojančiame Lietuvos kūne, kurį tada draskė, griovė ir marino priešiškos Bažnyčiai, tikėjimui ir Dievui sąlygos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija