Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Lietuvos kaimo
panorama

Mano pirmoji
mokytoja

Moteris,
neleidusi perrašinėti
rezistencijos istorijos

Palikęs gilų pėdsaką

Atmintinų įvykių
prisiminimas

Lietuva –
viena ar dvi?

Žmogus gamtoje

Sentimentai tėviškei

Šiurpokos
smulkmenos

Kai prisimenu

Nerimas Lenkijos
kairiųjų stovykloje

„Al Qaeda“
Balkanuose?

Oligarcho įspėjimas

Atominė katorga...

Bolševikų simboliai
verčiami kultūros
paveldu

Už sovietinę
penkiakampę –
milijonas litų

Monumentas
žuvusiems policijos
pareigūnams

Paminėjo garbingą asmenybę

Benjaminas ŽULYS

Kun. Mykolas Krupavičius
apie 1925 metus

Kaune, Lietuvos žemės ūkio rūmuose, buvo iškilmingai paminėtas žemės reformos Lietuvoje pradininko ir aktyvaus jos įgyvendintojo, buvusio žemės ūkio ministro, prelato Mykolo Krupavičiaus gimimo 120 metų jubiliejus. Ta proga Lietuvos žemės savininkų sąjunga surengė konferenciją-minėjimą, kurioje buvo plačiai aptartas šio žymaus lietuvio gyvenimas ir veikla stiprinant Lietuvos žemės ūkį, tvirtinant tautoje tikėjimą ir dorą.


Kristaus kelio stočių eskizai gimė mocartiškai lengvai

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos
klebonas kun. Henrikas Kalpokas
parapijiečiams pristatė būsimų
vitražų autorių dailininką
Kazį Morkūną
Autorės nuotraukos

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje buvo surengta dailininko vitražisto profesoriaus Kazio Morkūno būsimų Kryžiaus kelio stočių eskizų paroda. Kol kas popieriniai Kryžiaus kelio stočių eskizai tik pora savaičių puošė bažnyčią. Kol eskizai taps tikrais spalvoto stiklo vitražais bažnyčios languose, turės prabėgti mažiausiai pora metų.


Paveiksluose – nuojautų ir gyvenimo trapumo simboliai

Rūta JONUŠKIENĖ

Nijolė Sušinskienė iki šiol
buvo žinoma kaip teismo
pirmininkė, dabar ji bus pažįstama
kaip originalaus braižo menininkė

Utenos kraštotyros muziejaus lankytojai džiaugėsi Nijolės Sušinskienės kūrybos darbų paroda, kurios tematiką autorė nusakė poeto Henriko Radausko žodžiais: „...Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu...“. Pirmosios personalinės parodos proga N.Sušinskienę, kurią iki šiol daugelis uteniškių pažinojo kaip Utenos rajono apylinkės teismo pirmininkę, o dabar žinos ir kaip originalaus braižo menininkę, sveikino kolegos, draugai, bičiuliai, pažįstami.


Margi juostų raštai

Benjaminas ŽULYS

Antanina Didžgalvienė ištikima
savo pasirinkto meno krypčiai –
tautinių juostų audimui

Kažin, ar būtų galima pasakyti, kada į mūsų tautos gyvenimą atėjo įvairūs tautodailės menai, kaip jie prigijo pirmiausia kaimuose, pamažėle, nors ir ne taip aktyviai, atėjo ir į miestus. Viena tokių tautodailės sričių yra tautiškų juostų, lovatiesių, prijuosčių, kostiumų, staltiesių, kitų liaudiškų puošmenų audimas. Tiesa, šiuo metu tokių audėjų mąžta, bet pasidžiaugti dar yra kuo, yra iš ko perimti patirtį ir ją paskleisti.


Nesureikšmina jubiliejų

Dailininkų sąjungos narys
Vydmantas Mačiulis

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antras aukštas“ atidaryta dailininko Vydmanto Mačiulio darbų paroda. Ji skirta panevėžiečio gyvenimo 45 ir kūrybos 20 metų jubiliejams pažymėti.

Aptilus šventiniam šurmuliui, menininkas sutiko atsakyti į kelis klausimus.


Susirūpinimas dėl Irako
krikščionių teisių

Mindaugas BUIKA

Teroro aktai Irake yra
tapę vos ne kasdienybe

Popiežius pabrėžia religijos laisvės gerbimą

Spalio mėnesio viduryje suplanuotas referendumas dėl naujosios konstitucijos patvirtinimo vertinamas kaip dar vienas žingsnis Irako nelengvo ir prieštaringo valstybinio atsinaujinimo kelyje. Tačiau pati konstitucija, kurios paskirtis – apsaugoti visų šalies piliečių teises, jau jos rengimo eigoje susilaukė nemažai diskusijų bei kritikos ir, kai kurių ekspertų nuomone, gali nulemti tolesnę irakiečių visuomenės fragmentaciją, ypač jeigu bus bandoma įgyvendinti federacinį valdymą, kaip numatyta naujajame pagrindiniame įstatyme. Dėl galimų piktnaudžiavimų baiminasi ir Irako krikščionys, nes konstitucijoje yra patvirtinama islamo teisės pirmenybė.


Kalba Vilniaus pirmosios apylinkės teisme rugsėjo 27 d. byloje prieš V.Petkevičių dėl V.Landsbergio-Žemkalnio apšmeižimo

Vytautas LANDSBERGIS

Garbusis teisme!

Pradėsiu nuo savo bendro įspūdžio apie tą knygą, kurioje paskelbta šmeižikiškų teiginių apie mano ir Gabrieliaus Žemkalnio tėvą. V.Petkevičius rašo kaip žmogus, apsėstas įkyrios idėjos apie savo išskirtinumą ir politinę skriaudą, dėl kurios tartum kalti daugybė žmonių. Netgi visas Lietuvos Sąjūdis ir paties V.Petkevičiaus buvusi komunistų partija kalta, neįvertinusi autoriaus dorybių, patarimų, tinkamumo vadovauti. Jau 1989 metais paskelbtoje autobiografijoje rašytojas kalbėjo jaučiąs savyje „viską griaunantį nereikalingumo jausmą“. Toks dvasinis būvis turi būti skausmingas ir nuolat ėdantis, todėl iš dalies kelia žmogišką užuojautą. Girdėdamas V.Petkevičiaus kaltinimus (o yra girdėjusiųjų): „jis iš manęs pavogė Sąjūdį!“, net nepykčiau, tik būtų gaila dėl tokios žmogaus būsenos. Tačiau keršydamas dėl neįvykusios, nors taip išsvajotos politinės karjeros, V.Petkevičius peržengia visas padorumo ribas. Tokia yra mano bendroji nuomonė: kerštinga pagieža kaip pagrindinė V.Petkevičiaus veiksmų motyvacija.


Lietuvos kaimo panorama

Benjaminas ŽULYS

Prie ekspozicijos Karjeros centre –
doc. Rima Adamonienė, Profesinės
pedagogikos ir psichologijos
katedros administratorė Irma
Kacišienė, doc. Bronius Krikščiūnas,
Centro direktorė dr. Rita Mičiulienė,
katedros vedėjas Sigitas Daukilas,
Centro administratorė Silva Rudytė

Tokios šventės Kauno rajone, Noreikiškėse, Žemės ūkio universitete, vyksta dukart per metus – pavasarį „Ką pasėsi...“ ir rudenį „Lietuvos agropanorama“. Kaip įprasta, ir šį kartą į parodą „Lietuvos agropanorama 2005“ suvažiavo daug ūkininkų, akcinių bendrovių atstovų, amatininkų iš visos šalies, dar daugiau – žiūrovų, pirkėjų.

Parodos atidarymas buvo surengtas LŽŪU trečiuosiuose rūmuose. Universiteto žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius Virginijus Venskutonis pasidžiaugė itin gausia ekspozicija, naujausia mūsų kaimo, komunalinio ūkio, miškininkystės technika, amatininkų, tautodailininkų darbais. Ekspozicijos plotuose buvo įsikūrę daugiau nei 200 įmonių, apie 150 kaimo amatininkų, ūkininkų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija