Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Mano pirmoji mokytoja

Doc. dr. Julius GVERGŽDYS,

Kauno technologijos universiteto
Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto
Telekomunikacijų katedros vedėjas

Kaip negalima užtvenkti upės bėgimo, taip niekas neįstengia sustabdyti ir laiko tėkmės. Lemtingas laiko ratas nuolat ir negailestingai skaičiuoja metus, dienas, valandas ir be sentimentų atitolina mus nuo žavios ir nerūpestingos vaikystės, maištingos, o mūsų ir kiek vyresnės kartos žmonių kraupios bei tragiškos jaunystės ir vis sparčiau artina mus prie Amžinybės slenksčio. Toje visagalėje laiko tėkmėje verta sustoti, kad apmąstytum nueitą kelią, prisimintum sutiktus žmones, kurie tau atidavė ne tik savo širdies šilumą, bet ir jos pačios dalį, kilnios sielos dvelksmą, kad taptume dorais ir sąžiningais žmonėmis. Tame nesibaigiančiame ir nesustojančiame metų bėgime man nusišypsojo laimė sutikti daug labai gerų, nuostabių žmonių, iš kurių teko ne kartą pasimokyti, pasisemti išminties, gyvenimo patirties, jie būdavo net ir moraline atrama kai kuriuose gyvenimo vingiuose. Iš viso to į praeitį nubėgusio ir nesugrąžinamo laiko giliausiai atmintyje išliko nuostabi, kilni ir visam gyvenimui nepamirštama asmenybė – mano pirmoji mokytoja Birutė Vaičiūtė-Valiaugienė. Ji buvo mokytoja ne pagal formalias pareigas, ne pagal įrašą diplome ar pažymėjime, bet Ji turėjo Dievo duotą tikrojo pedagogo talentą, kuriuo be galo meistriškai ir taikliai naudojosi savo kasdieniniame darbe. Todėl ne veltui Ji ir šiandien taip šiltai bei pagarbiai prisimenama buvusių auklėtinių ir visų tų, kuriems bent kiek teko bendrauti su Ja.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija