Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Lietuvos kaimo panorama

Benjaminas ŽULYS

Prie ekspozicijos Karjeros centre –
doc. Rima Adamonienė, Profesinės
pedagogikos ir psichologijos
katedros administratorė Irma
Kacišienė, doc. Bronius Krikščiūnas,
Centro direktorė dr. Rita Mičiulienė,
katedros vedėjas Sigitas Daukilas,
Centro administratorė Silva Rudytė

Tokios šventės Kauno rajone, Noreikiškėse, Žemės ūkio universitete, vyksta dukart per metus – pavasarį „Ką pasėsi...“ ir rudenį „Lietuvos agropanorama“. Kaip įprasta, ir šį kartą į parodą „Lietuvos agropanorama 2005“ suvažiavo daug ūkininkų, akcinių bendrovių atstovų, amatininkų iš visos šalies, dar daugiau – žiūrovų, pirkėjų.

Parodos atidarymas buvo surengtas LŽŪU trečiuosiuose rūmuose. Universiteto žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius Virginijus Venskutonis pasidžiaugė itin gausia ekspozicija, naujausia mūsų kaimo, komunalinio ūkio, miškininkystės technika, amatininkų, tautodailininkų darbais. Ekspozicijos plotuose buvo įsikūrę daugiau nei 200 įmonių, apie 150 kaimo amatininkų, ūkininkų.


Visuomenės snaudulio pasekmės

Petras KATINAS

Pastarojo meto įvykiai, jaudinantys dar pilie-tiškumo galutinai nepraradusios visuomenės dalį, – tai, be abejo, incidentas dėl sudužusio rusų naikintuvo SU-27 ir „Mažeikių naftos“ likimas. Abu šie dalykai glaudžiai susiję su Rusija ir reiškia tiktai vieną: ar dabartinė valdžia jau galutinai nusprendė baigti visus žaidimus ir pasiduoti Maskvos energetiniam ir politiniam šantažui, ar dar kiek palaukti. Tačiau, atrodo, pasirinktas pirmasis variantas. Reikia skubėti kuo greičiau, kol dar visi valdžios svertai ir postai yra Rusijos bičiulių rankose.


Monumentas žuvusiems policijos pareigūnams

Paminklas žuvusiems
policininkams atminti

Rugsėjo 29 dieną Vilniuje, prie Policijos departamento pastato, buvo iškilmingai atidengtas monumentas žuvusiems policijos pareigūnams. Paminklą sukūrė skulptorius Vaclovas Krutinis. Monumentą žuvusiems pareigūnams pašventino vyskupas Juozas Tunaitis. Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius sakė, kad panašūs paminklai yra daugelyje šalių, o Lietuvoje jis pastatytas tik dabar. Į mūsų šalį atvykę policijos pareigūnai iš užsienio pasigesdavo vietos, kur galėtų pagerbti Lietuvos tarnybos metu žuvusius policininkus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija