Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Lietuvos kaimo panorama

Benjaminas ŽULYS

Prie ekspozicijos Karjeros centre –
doc. Rima Adamonienė, Profesinės
pedagogikos ir psichologijos
katedros administratorė Irma
Kacišienė, doc. Bronius Krikščiūnas,
Centro direktorė dr. Rita Mičiulienė,
katedros vedėjas Sigitas Daukilas,
Centro administratorė Silva Rudytė

Karjeros centre surengta
kun. Pranciškaus Račiūno
padovanotos ekspozicijos paroda

Tokios šventės Kauno rajone, Noreikiškėse, Žemės ūkio universitete, vyksta dukart per metus – pavasarį „Ką pasėsi...“ ir rudenį „Lietuvos agropanorama“. Kaip įprasta, ir šį kartą į parodą „Lietuvos agropanorama 2005“ suvažiavo daug ūkininkų, akcinių bendrovių atstovų, amatininkų iš visos šalies, dar daugiau – žiūrovų, pirkėjų.

Parodos atidarymas buvo surengtas LŽŪU trečiuosiuose rūmuose. Universiteto žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius Virginijus Venskutonis pasidžiaugė itin gausia ekspozicija, naujausia mūsų kaimo, komunalinio ūkio, miškininkystės technika, amatininkų, tautodailininkų darbais. Ekspozicijos plotuose buvo įsikūrę daugiau nei 200 įmonių, apie 150 kaimo amatininkų, ūkininkų.

Susirinkusiuosius pasveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Jagminas, žemės ūkio ministrė prof. Kazimira Prunskienė, LŽŪU rektorius prof. Romualdas Deltuvas, kiti dalyviai. Ministrė pastebėjo, kad gausiems kai kurių žemės ūkio kultūrų derliams pakenkė nepalankios gamtinės sąlygos, tačiau laukų, sodų šeimininkai tas negandas pajėgė įveikti. Tam, be abejo, turėjo įtakos Europos Sąjungos ir mūsų valstybės parama žemdirbiams. Suprantama, žemės ūkio produktų gamyba nemažai priklauso nuo gamtos, tad reikia nemažai kantrybės, sumanumo, organizuotumo, kad ji kaimui būtų kuo palankesnė. Simboliška esą tai, kad paroda vyksta visai šalia Kauno. Čia įsikūręs ne vienas žemės ūkio mokslo, gamybos, studijų centras, kaip antai: Žemės ūkio universitetas, Veterinarijos akademija, Miškų, Žemės ūkio mechanizacijos institutai, Žemės ūkio rūmai, kitos organizacijos.

Kaip pastebėjo V.Venskutonis, nuolat didėjantis parodos dalyvių skaičius, besiplečianti ekspozicijų tematika, parodos dalyviams ir lankytojams teikiamų paslaugų įvairovė skatina didinti parodos plotus. Vien sodininkų, gėlininkų, tautodailininkų, kitų smulkesnių prekybininkų mugė užėmė 7,1 tūkst. kvadratinių metrų plotą. O kur dar tūkstančiai metrų traktoriams, kitai žemės ūkio technikai, komunalinio ūkio įrangai.

Parodoje vyko artojų varžybos – tai buvo tarsi įžanga į 2007 metais čia, Noreikiškėse, vyksiančias pasaulio artojų varžybas. Kaip pastebėjo ne vienas šios parodos organizatorių, tai bus ne vien didelė garbė, bet ir būtinybė šioms varžyboms tinkamai pasirengti, jas organizuoti.

Plečiantis čia rengiamų parodų apimtims bei įvairovėms, jau imta statyti naują Technologijų parką – tai vėl žingsnis į pažangą, parodų tobulinimą.

Dar vienas reikšmingas akcentas parodoje „Lietuvos agropanorama 2005“– trečiuosiuose rūmuose įsteigtas Karjeros centras. Kaip minėjo centro direktorė dr. Rita Mičiulienė, universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas Sigitas Daukilas, šio padalinio tikslas – ugdyti jaunuolius ateičiai, kad jie sugebėtų drąsiai siekti karjeros, būtų savarankiški, turėtų ne vien profesinių žinių, bet jas gebėtų taikyti gyvenime. Centras rengs įvairias konferencijas jaunimui, plačiau supažindins su vadybos naujovėmis, psichologijos ypatumais. Karjeros centre įrengta senojo Lietuvos kaimo buities daiktų ekspozicija. Tai byloja, kad praeitis yra susijusi su dabartimi ir neturės nutrūkti ateityje. Šią ekspoziciją Centrui padovanojo, dar gyvas būdamas, kun. Pranciškus Račiūnas.

Tradicija tapo tokių parodų metu rengti seminarus, kuriuose gvildenami įvairių augalų sėjos, priežiūros, šių dienų kaimo ekonomikos ir kiti panašūs klausimai. Šioje parodoje tokių seminarų buvo apie keturiasdešimt.

Parodos medaliais ir diplomais, žemės ūkio ministro padėkomis buvo apdovanoti 23 jos dalyviai – bendrovės, mokslo įstaigos, mokslininkai, ūkininkai.

Lauko estradoje buvo surengtas ne vienas koncertas.

Noreikiškės, Kauno rajonas

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija