Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Žmogus gamtoje

Neseniai pasirodė rašytojo, Lietuvos katalikų laikraščio „XXI amžius“ leidinio vaikams „Kregždutė“ vieno iš redaktorių Vygando Račkaičio nauja knyga „Lietuvos etiudai“. Šis rašytojas gamtai yra paskyręs ne vieną knygą („Kas čia žydi“, 1982; „Pavasario žvanguliai“, 1984; „Miško etiudai“, 1985). Šita nuo anų laikų skiriasi tuo, kad jau pratarmėje autorius pristato savo nuostatą, jog gamta yra begalinis, neaprėpiamas ir iki galo nesuvokiamas Dievo pasaulis: „Čia kasdien turiu kuo stebėtis. Čia aiškiau nei kitur jaučiu, jog už regimo yra neregimas pasaulis, iš kur atsklinda Kūrėjo žodis“.


Sentimentai tėviškei

Gyvenimo ir laiko ratai nepaliaujamai rieda. Kartą keičia vis nauja karta. Mūsų, buvusių ar esamų kupiškėnų, seneliai jau seniai ilsisi savo gimtųjų kaimų ar apylinkės miestelių kapeliuose. O vaikai ir vaikaičiai išsibarstė po visą Lietuvą ir pasaulį, ieškodami savos vietos po saule, o gal ir pašaukimo laimės…

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija