Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kristaus kelio stočių eskizai gimė mocartiškai lengvai

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos
klebonas kun. Henrikas Kalpokas
parapijiečiams pristatė būsimų
vitražų autorių dailininką
Kazį Morkūną
Autorės nuotraukos

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje buvo surengta dailininko vitražisto profesoriaus Kazio Morkūno būsimų Kryžiaus kelio stočių eskizų paroda. Kol kas popieriniai Kryžiaus kelio stočių eskizai tik pora savaičių puošė bažnyčią. Kol eskizai taps tikrais spalvoto stiklo vitražais bažnyčios languose, turės prabėgti mažiausiai pora metų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija