Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Naujas sakralinės ir pasaulietinės muzikos kolektyvas

Metų pradžioje Klaipėdoje susikūrė kol kas nepriklausomas ir dar niekieno neremiamas sakralinės ir pasaulietinės muzikos ansamblis „Viva la musica“ (vadovė Nijolė Domarkienė). Ansamblyje gieda ir dainuoja Danutė Šakėnienė (sopranas), Birutė Lukoševičienė (altas), Antanas Judys (bosas) ir Vytautas Garuolis (baritonas). Maloniai priimtas ir „pakrikštytas“ Melnragės seniūnijos salėje (seniūnė – Vanda Dorčienė) ansamblis sėkmingai koncertavo ne tik Melnragės seniūnijos, bet ir Laugalių pensionato, Klaipėdos apskrities ligoninės, pensininkų klubo „Klaipėda“ muzikos mėgėjams (pastariesiems – net du kartus). Parengęs ir sakralinės muzikos programą, kvartetas giedojo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai bažnyčioje, Klaipėdos Šv.Kazimiero bažnyčioje, dalyvavo dviejų dienų respublikinėje sakralinio meno (muziko, dramos, poezijos, tapybos) šventėje „Sielos ilgesys“, jau penkerius metus vykstančioje Palėvenėje (Kupiškio r.). Ansamblio dalyviai džiaugiasi, kad yra tokia prasminga šventė, kad yra tokių žmonių kaip Kupiškio rajono kultūros skyriaus vedėja Nijolė Ratkienė, kuri tą šventę sumanė ir puikią idėją įgyvendino.

Giedoti Šiluvos koplyčioje, dar šv. Mišių metu, yra garbinga ir atsakinga. Pirmoji Šilinės atlaidų diena, rugsėjo 8-oji, buvo skirta policininkams ir partizanams, – Lietuvos saugotojams ir gynėjams, – tad nenuostabu, kad net dvejose šv. Mišiose giedojo policininkai iš Kauno ir Vilniaus miestų. Klaipėdiečių kvartetas šv. Mišias pradėjo įspūdinga VI-VIII amžių pirmųjų krikščionių giesme – Marijos pasveikinimu, kuris vadinamas „Apreiškimo Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai akatistas“. Šv. Mišių metu skambėjo klaipėdiečių parengti L.Abariaus, A.Remesos, K.Vasiliauskaitės, N.Domarkienės, L.Lapkauskaitės kūriniai. Po šv. Mišių sugiedota Juozo Naujalio „Lietuva brangi“, meistriškai išplėtota J.Jurelionio, labai atitiko atlaidų organizatorių parinktą šv. Mišių intenciją: tai buvo nuoširdi padėka Švč. M.Marijai už laisvą Lietuvą.

Kvartetas „Viva la musica“ ir jo vadovė iš visos širdies dėkoja Klaipėdos „Deglo“ viršininkui Algirdui Vaičkui, be kurio kilnaus krikščioniško dosnumo ansamblis nuvykti į Šiluvą nebūtų galėjęs.

Nijolė DOMARKIENĖ

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija